Siste nytt om koronaviruset

Koronastatus fra Holmestrand kommune pr. 3. april

Koronastatus i Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock Kommunens ledelse følger godt med og er oppdatert på utviklingen, og har daglige møter I kriseledelsen. Kommuneoverlegen har gitt gode råd, og kommunen har iverksatt flere tiltak. Det er 21 innbyggere bosatt i Holmestrand kommune som er bekreftet smittet. Tre av disse har diagnosen basert på sykehistorie og symptomer. To av de som var syke er nå erklært friske.

Pr kl. 16.00 den 3. april 2020 kan Holmestrand kommune informere:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å iverksette regjeringens tiltak:

Forbud mot båtfortøyning og bobilparkering samt stenging av bobilcamping, campingplasser og gjestehavner

Fra 3. april klokken 18.00 blir det forbudt å fortøye ved kommunale kaianlegg og bruke oppstillingsplasser for bobil. Campingplasser, gjestehavner og bobilcamping stenges. Dette for å hindre spredning av smitte til kommunens innbyggere.
 - Kommunen har sett verdien av at folk kommer seg ut i frisk luft og holder seg i form, men dette hensynet kan ivaretas på andre måter, sier kommunedirektør Hans Erik Utne.

Forbudet er nedfelt i en nylig vedtatt forskrift. Forskriften gjelder til den oppheves.

Kommunale utendørs idrettsbaner åpnes

Holmestrand kommune åpner sine utendørs kommunale idrettsbaner fra lørdag 4. april med visse forutsetninger.

  • Banene kan kun brukes i henhold til sentrale retningslinjer når det gjelder antall personer og avstand, se Helsedirektoratets «Veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet» 
  • Det må til enhver tid være en voksen til stede, som har ansvar for at retningslinjene følges. Dersom kommunen får informasjon om at retningslinjene ikke følges, vil banene stenges igjen.
  • Dette betyr at mange idrettsaktiviteter fortsatt ikke kan finne sted.

Tilgjengeligheten økes i NAV-kontoret

Personer som mottar sosiale tjenester fra NAV får en digital dialogkanal for å komme i kontakt med sitt lokale NAV-kontor.

En dialogmulighet som har vært tilgjengelig for statlige brukere siden 2015, blir nå også tilgjengelig for brukere av sosiale tjenester i NAV fra fredag 3. april.

Om tilbudet:

  • Dialogmuligheten nås ved å logge seg på nav.no
  • Tilbudet er midlertidig (i første omgang frem til 30. juni)
  • For sosiale tjenester
  • Et tillegg til digital søknad om økonomisk sosialhjelp