Siste nytt om koronaviruset

Koronastatus fra Holmestrand kommune pr. 8. april

Koronastatus i Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock Kommunens ledelse følger godt med og er oppdatert på utviklingen, og har daglige møter i kriseledelsen. I påskedagene vil det være møter ved behov.
Kommuneoverlegen har gitt gode råd, og kommunen har iverksatt flere tiltak.
Det er 22 innbyggere bosatt i Holmestrand kommune som er bekreftet smittet. Tre av disse har diagnosen basert på sykehistorie og symptomer. 11 av de  som var syke er friske. Flere forventes å bli friske de nærmeste dagene.

Pr kl. 13.00 den 8. april 2020 kan Holmestrand kommune informere:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å iverksette regjeringens tiltak:

Endringer etter påske

I går kom ny informasjon om hvordan koronakrisen skal håndteres videre.  Samfunnet skal sakte og gradvis åpnes opp. Viktige tiltak som fungerer i samfunnet for å redusere spredningen av smitte, som blant annet god håndhygiene og det å holde avstand, vil opprettholdes. Alle med symptomer skal holde seg hjemme. Gode rutiner for smittevern må fortsatt være et viktig fokus, og det skal utarbeides standarder for smittevern, i regi FHI.

Kriseledelsen I Holmestrand kommune jobber med å håndtere regjeringens endringer lokalt.

Viktige endringer som gjelder tjenester i Holmestrand kommune, med gode rutiner/standarder for smittevern:

Fra og med 20. april:

  • Åpnes barnehagene
  • Helsetjenester som psykolog, optiker og fysioterapeut kan gjenoppta en større del av virksomheten

Fra og med 27. april:

  • Elever fra 1. - 4. trinn kan gå tilbake på skolen
  • SFO åpnes

Viktige merknader:

Fortsatt forbud mot større idretts- og kulturarrangement før 15. juni, men idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges

Hjemmekontor må fortsatt benyttes av de som kan det