Siste nytt om koronaviruset

Koronastatus fra Holmestrand kommune pr. klokken 19.30

Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock  I Holmestrand kommune har ulike problemstillinger og tiltak rundt koronasmitte-problematikken vært på dagsorden hos kommunedirektøren og hans ledergruppe - som et fast punkt på agendaen siden smittespredningen startet. Kommunens ledelse har fulgt med og er oppdatert på utviklingen. Kommuneoverlegen har gitt gode råd, og kommunen har iverksatt flere tiltak.

Pr kl. 19.30 den 12. mars 2020 kan Holmestrand kommune informere:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å iverksette regjeringens tiltak så gjøres følgende:

Barnehager og barneskoler/SFO i Holmestrand kommune:

Tidligere i dag, før regjeringens pressekonferanse annonserte Holmestrand kommune stenging frem til 3. april. Holmestrand kommune forholder seg til Utdanningsdirektoratets retningslinjer, med stenging frem til 26. mars, med mulighet for forlengelse.

Kommunen stenger skoler og barnehager fram til 26. mars, med mulighet for forlengelse, og med følgende unntak: Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Alle virksomheter må ha et tilbud til barn av foreldre som har samfunnskritiske funksjoner.

Følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Ungdomsskoler og andre utdanningsinstitusjoner er også stengt frem til 26. mars, med mulighet for folengelse.

Det vil bli aktuelt med hjemmeundervisning. Planlegging og nærmere beskjed om dette vil bli gitt av den enkelte rektor.
Barna oppfordres til ikke å oppsøke eller samles i store grupper, men fortrinnsvis holde seg hjemme.

Ungdomsklubber i Holmestrand kommune

Er stengt frem til 26. Mars med mulighet for forlengelse.

Bibliotekene i Holmestrand kommune

Er stengt frem til 26. Mars med mulighet for forlengelse. Dette gjelder også meråpent bibliotek.

Sykehjem og omsorgsboliger (kommunale helsetjenester)

Sykehjem og omsorgsboliger er stengt for besøk, med mindre man gjør en avtale i forkant.

Holmestrand kommune arbeider med å sikre adgangskontroll i alle helseinstitusjoner for å ivareta smittevern for pasienter. Pårørende har fått informasjon om adgangskontroll til sykehjemmene.

Rådhuset i Holmestrand og administrasjonsbygget i Sande

Rådhuset er stengt for besøk, med mindre man gjør en avtale i forkant.

Sentralbordet

Sentralbordene holder åpne som normalt, med forsterket bemanning.

Forbud og avlysning av arrangementer

Kulturarrangementer
Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

Tiltak for ansatte

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.

Stab knyttet til strategi og samfunnsutvikling vil i stor grad ha hjemmekontor og utføre sine oppgaver fra hjemmet.