Slik kan du påvirke som innbygger

Innbyggerforslag

Med innbyggerforslag menes at innbyggerne i Holmestrand kommune kan kreve at et konkret forslag blir behandlet av kommunestyret, forutsatt at visse minimumsvilkår er oppfylt.

Forslaget kan fremmes via minsak.no

Framsetting av forslag