Vanningsrestriksjoner

Fra mandag 18. mai til fredag 21. august innføres det vanningsrestriksjoner for Holmestrand kommune.

Les mer

Vannmåler

Vannmålere

Eiendommer med vannmåler betaIer for sitt faktiske forbruk.

Fordeler og ulemper med vannmåler

Den økonomiske fordelen med å installere vannmåler avhenger av vannforbruk og boligstørrelse. Fordelen kan være på flere tusen kroner i året for en enslig person i stort hus.

Installasjonen betinger imidlertid at man må være påpasselig med vedlikehold av sanitært utstyr. Det er viktig å kontrollere at vann ikke lekker ut gjennom kraner som drypper eller toalettsisterner som står og renner. Når det ikke tappes vann, skal viserne på vannmåleren stå stille. Beveger viserne seg selv om alle vannforbrukende installasjoner er stengt, skyldes det sannsynligvis lekkasje..

Anskaffelse av vannmåler

Alle nye eiendommer skal installere vannmåler og betale etter målt forbruk. Dette gjelder både nybygg og næringsvirksomhet. Unntaket gjelder kun der det er bygningsmessige eller, vann- eller avløpstekniske forhold som gjør at det ikke er anbefalt. Vannmåler bekostes av kommunen, installasjon bekostes av abonnenten.

Huseier kontakter et rørleggerfirma for installasjon av vannmåler.

Rørlegger fyller ut rekvisisjonsskjema og henter vannmåleren på Sande gamle rådhus. Ta kontakt med Holmestrand kommune for å få rekvisisjonsskjemaet.

Vannmåler skal installeres etter de tekniske beskrivelsene.

Kontroll av måler

Når man har vannmåler er det viktig å passe på at man ikke har kraner som drypper, rennende toaletter eller lekkasje i huset. Alt vann som går gjennom måleren må betales for, og selv små lekkasjer vil bli betydelige summer over ett år.

Lekkasjer kan enkelt sjekkes ved å se på måleren når det ikke tappes vann i huset. Er det bevegelse på måleren er det lekkasje.

Har man mistanke om at det målte forbruket er større enn det som faktisk brukes, kan dette enkelt kontrolleres. Kontrollen består av to deler; lekkasjekontroll og målertest.

Mer om vannmålere

Vannmåleren leses av hvert år.

Hvert år får vannmålerabonnenter tilsendt avlesningskort i posten. Abonnenten leser av vannmålerstanden og melder dette til kommunen på en av 2 mulige måter:

  • Internett
  • Retur i posten av utfylt avlesningskort

Innmeldt målerstand benyttes som grunnlag for beregning av årsgebyr.
Unnlater abonnenten å foreta avlesing, kan kommunen stipulere forbruket.

Når det ikke tappes vann, skal viserne på vannmåleren stå stille. Dersom viserne likevel beveger seg skyldes dette sannsynligvis lekkasje. Ved mistanke om lekkasjer, ta kontakt med rørlegger.

Kontroller og pass på at  kraner ikke står og drypper og at  toalettsisterner ikke står og renner.

Det kan gi unødvendig høyt vannforbruk og dermed høyere faktura.

Til toppen