Redusert kapasitet på planavdelingen

Kommunens planavdeling har for tiden redusert kapasitet  Dette medfører lengre svartid, saksbehandlingstid og at enkelte oppgaver vil måtte flyttes til over sommeren. Vi beklager at det blir lavere servicegrad en tid fremover.  

Kontakt

Kontakt

Slik kontakter du Holmestrand kommune.

Sentralbord tlf. 33 05 95 00

E-post: postmottak@holmestrand.kommune.no

Holmestrand rådhus er åpent for besøk hverdager fra kl. 8-13.30. Telefontiden er 8-15.30. Det er ikke anledning for drop-in, og fysiske møter må avtales på forhånd. Alle saksbehandlere må kontaktes på telefon/e-post.

Besøks- og leveringsadresse

Holmestrand rådhus, Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand
Flere av kommunens tjenester, som plan, bygg, geodata, landbruk og tjenestekontoret holder til i administrasjonsbygget i Sande, Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande.

Postadresse

Postboks 312, 3081 Holmestrand

eDialog - Send post elektronisk til kommunen

Meld inn feil her

Til toppen