Kontakt

Kontakt

Slik kontakter du Holmestrand kommune.

Sentralbord tlf. 33 05 95 00

E-post: postmottak@holmestrand.kommune.no

Ordinært er Holmestrand rådhus åpent hverdager fra kl. 08.00 - 15.30, og henvendelser besvares i åpningstiden. Pga koronasituasjonen er rådhuset stengt, med mindre man gjør en avtale i forkant.

Besøks- og leveringsadresse

Holmestrand rådhus, Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand

Postadresse

Postboks 312, 3081 Holmestrand

Andre resepsjoner med telefontid:

 • Resepsjon rådhus i Sande, tlf. 33 05 95 00
  Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
 • Innbyggerservice i Hof, tlf: 33 05 95 84, 33 05 95 83 eller 33 05 95 82
  E-post: hof.innbyggerservice@holmestrand.kommune.no
  Mandag, onsdag og fredag kl 09.00-15.00, tirsdag og torsdag kl 09.00-19.00
 • Rovebakken, ansvarstlf: 409 09 624
 • 3-tallet vaktrommet: 33 05 53 01
 • 3-tallet ansvarlig vakttlf: 917 38 927
 • Resepsjon ved Langgata 45: Barnevern og helsestasjon, tlf. 33 06 43 00
 • Resepsjon ved Roveveien 43: Holmestrand bo- og behandlingssenter: Fysio- og ergoterapitjenesten, tlf. 33 05 95 00
 • Resepsjon ved kommunlegekontoret, tlf. 33 06 43 15
 • Resepsjon Hjemmetjenesten, tlf. 33 05 95 60
 • Hof Hjemmetjeneste, sone Hof og Botne, tlf 977 63 974 / 992 00 821
 • Resepsjon Tjenestekontoret, tlf. 913 11 173
 • Mandag til fredag kl. 09.00-14.00
 • NAV Holmestrand, tlf. 55 55 33 33
 • Plan/byggesak og landbruk, tlf. 481 86 044
  Mandag til torsdag kl. 12.00 - 15.00
 • Kemneren i Drammen med ansvar for skatteregnskapet, innkreving av skatter og avgifter overfor personlige skattytere og selskaper, samt arbeidsgiverkontrollen overfor arbeidsgiverne og innkreving av kommunale avgifter i Holmestrand kommune. Les mer her  
  Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00, tlf. 32 04 61 00 (Midlertidig stengt grunnet korona) Les mer på deres nettside vedrørende skatt

Vakttelefoner

Har du behov for hjelp utenom kommunens åpningstid?

Brøytetelefonen i Holmestrand er ikke betjent mens brøyting pågår pga. sikkerhet. Send evt. SMS for viktige beskjeder. For riks- og fylkesveier ring vegtrafikksentralen: 175

Meld inn feil her

Informasjon om fakturaer

Les om fakturaer til Holmestrand kommune