Kontakt

Slik kan du kontakte oss.

Innbyggerservice

Sentralbord tlf. 33 05 95 00 (Telefontid 9-15). 
E-post: postmottak@holmestrand.kommune.no
eDialog - Send post elektronisk og sikkert til kommunen

Postadresse: Postboks 312, 3081 Holmestrand
Besøks- og leveringsadresse: Holmestrand rådhus, Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand/ Administrasjonsbygget i Sande, Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande.
Vi har rutiner for intern posthåndtering.

Direktekontakt

Kontakt ansatt
Kontakt folkevalgt

Holmestrand rådhus åpent for besøk hverdager fra kl. 8-13.30, og og administrasjonsbygg 8-15.
Flere av kommunens tjenester, som plan, bygg, geodata, landbruk og tjenestekontoret holder til i administrasjonsbygget i Sande. Alle saksbehandlere kan kontaktes på telefon/e-post, og fysiske møter må avtales på forhånd.

Vakttelefoner

Vakttelefoner
Hva gjelder det Telefon
Vannlekkasje kveld i Holmestrand eller Hof (Dagtid: ring kommunens sentralbord) 480 49 181
Vannlekkasje kveld i Sande (Dagtid: ring kommunens sentralbord) 911 67 431
Vaktmester i Holmestrand (kommunale bygg) 903 61 537
Teknisk vakt Sande (døgnvakt) 900 26 214
Hjemmesykepleien (Hjemmeboende, Sande) 911 00 865
Hjemmesykepleien (Omsorgsboliger tiknyttet Sandetun) 992 41 315
Hjemmesykepleien (Rove/Kjær) 977 63 974
Hjemmesykepleien (Hof) 913 31 572
Hjemmesykepleien (Botne) 992 00 821
Barnevernvakten i Vestfold 33 31 02 03
Barnas alarmtelefon 116 111
Brøyting i Holmestrand/Hof (Telefonen er ikke betjent mens brøyting pågår. Send SMS for viktige beskjeder.) 911 57 583
Brøyting i Sande (Ikke SMS.) 905 36 862
Brøyting av riks- og fylkesveier (Vegtrafikksentralen.) 175

Resepsjoner og tema

Meld inn feil her