Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

01.04.2020 12.33

Kontakt

Kontakt

Slik kontakter du Holmestrand kommune.

Sentralbord tlf. 33 05 95 00

E-post: postmottak@holmestrand.kommune.no

Ordinært er Holmestrand rådhus åpent hverdager fra kl. 08.00 - 15.30, og henvendelser besvares i åpningstiden. Pga koronasituasjonen er rådhuset stengt, med mindre man gjør en avtale i forkant.

Besøks- og leveringsadresse

Holmestrand rådhus, Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand

Postadresse

Postboks 312, 3081 Holmestrand

Andre resepsjoner med telefontid:

 • Resepsjon rådhus i Sande, tlf. 33 05 95 00
  Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
 • Innbyggerservice i Hof, tlf: 33 05 95 84, 33 05 95 83 eller 33 05 95 82
  E-post: hof.innbyggerservice@holmestrand.kommune.no
  Mandag, onsdag og fredag kl 09.00-15.00, tirsdag og torsdag kl 09.00-19.00
 • Rovebakken, ansvarstlf: 409 09 624
 • 3-tallet vaktrommet: 33 05 53 01
 • 3-tallet ansvarlig vakttlf: 917 38 927
 • Resepsjon ved Langgata 45: Barnevern og helsestasjon, tlf. 33 06 43 00
 • Resepsjon ved Roveveien 43: Holmestrand bo- og behandlingssenter: Fysio- og ergoterapitjenesten, tlf. 33 05 95 00
 • Resepsjon ved kommunlegekontoret, tlf. 33 06 43 15
 • Resepsjon Hjemmetjenesten, tlf. 33 05 95 60
 • Hof Hjemmetjeneste, sone Hof og Botne, tlf 977 63 974 / 992 00 821
 • Resepsjon Tjenestekontoret, tlf. 913 11 173
 • Mandag til fredag kl. 09.00-14.00
 • NAV Holmestrand, tlf. 55 55 33 33
 • Plan/byggesak og landbruk, tlf. 481 86 044
  Mandag til torsdag kl. 12.00 - 15.00
 • Kemneren i Drammen med ansvar for skatteregnskapet, innkreving av skatter og avgifter overfor personlige skattytere og selskaper, samt arbeidsgiverkontrollen overfor arbeidsgiverne og innkreving av kommunale avgifter i Holmestrand kommune. Les mer her  
  Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00, tlf. 32 04 61 00 (Midlertidig stengt grunnet korona) Les mer på deres nettside vedrørende skatt

Vakttelefoner

Har du behov for hjelp utenom kommunens åpningstid?

Brøytetelefonen i Holmestrand er ikke betjent mens brøyting pågår pga. sikkerhet. Send evt. SMS for viktige beskjeder. For riks- og fylkesveier ring vegtrafikksentralen: 175

Meld inn feil her

Informasjon om fakturaer

Les om fakturaer til Holmestrand kommune