Begrenset saksbehandling

Vi oppgraderer vårt saksbehandlingssystem fra fredag 12. april kl 12.00 til onsdag 17. april kl 08.00. I den perioden vil det ikke bli registrert nye brev inn i systemet. Det vil heller ikke være mulig å behandle innsynsforespørsler for dokumenter som ikke er publisert i fulltekst.

Politikk og innsyn

Til toppen