Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

01.04.2020 12.33

Kommunal vigsel under koronaperioden

Kommunal vigsel vil gjennomføres av ordfører som vanlig, men det er nå en begrensning på kun to vitner tilstede.

Jeg vil gifte meg

Gifte seg i Holmestrand kommune

  • Kommunens vigselstilbud er rettet mot kommunens innbyggere. Det er tilstrekkelig at en av partene er folkeregistrert som bosatt i Holmestrand.
  • Personer som ikke bor i Holmestrand kommune, har i utgangspunktet ikke rett til å inngå ekteskap her.
  • I tillegg kan personer som er bosatt i utlandet, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg i Holmestrand kommune.

Vilkår for å gifte seg

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som prøver om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.

Prøvingsattest

  • Prøvingsattesten er kun gyldig i fire måneder
  • Prøvingsattesten må være gyldig på dagen man inngår ekteskap
  • Prøvingsattesten kan tidligst utstedes fire måneder før datoen dere skal gifte dere
  • Paret som skal inngå ekteskap er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest.

Søk om prøvingsattest

Når og hvor

  • Holmestrand bibliotek og Sande kommunelokale 
    Fredager 13.00 -16.00. Det settes av ca. 20 minutter til hver vielse.

Booke tid for å gifte dere?

For å søke om tidspunkt for vielse må dere fylle dette søknadsskjemaet (PDF, 455 kB).

Vielsesdagen