Koronasituasjonen

06.12.2021 15.28

Jeg vil gifte meg

Gifte seg i Holmestrand kommune

  • Kommunens vigselstilbud er rettet mot kommunens innbyggere. Det er tilstrekkelig at en av partene er folkeregistrert som bosatt i Holmestrand.
  • Personer som ikke bor i Holmestrand kommune, har i utgangspunktet ikke rett til å inngå ekteskap her.
  • I tillegg kan personer som er bosatt i utlandet, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg i Holmestrand kommune.

Vilkår for å gifte seg

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som prøver om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.

Prøvingsattest

  • Prøvingsattesten er kun gyldig i fire måneder
  • Prøvingsattesten må være gyldig på dagen man inngår ekteskap
  • Prøvingsattesten kan tidligst utstedes fire måneder før datoen dere skal gifte dere
  • Paret som skal inngå ekteskap er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest.

Søk om prøvingsattest

Når og hvor

  • Holmestrand bibliotek og Sande kommunelokale 
    Fredager 13.00 -16.00. Det settes av ca. 20 minutter til hver vielse.

Booke tid for å gifte dere?

For å søke om tidspunkt for vielse må dere fylle dette søknadsskjemaet

Til toppen