Kart og kartdata

Kart og kartdata

Her finner du oversikt over ulike typer kart.

Meldinger fra kommunens vaktsentral

Dersom du ønsker å se hvor kommunen har varslet arbeid på kommunalt vann- og avløpsnett, veianlegg eller lignende, kan du trykke på linken nedenfor: 

Kart over varslet arbeid

Standardkart og temakart

Nedenfor finner du linker til og informasjon om kommunens to standardkartløsninger, temakart for byggesaker, arealplaner som gir oversikt over planprosess, status og plandokumenter, samt temakart over kulturminner. Du finner også mange andre typer temakart ved å velge andre visningsalternativer inne i kartløsningene. 

Nyttig informasjon om kartløsningen

Nedenfor finner du veiledning og nyttig informasjon, hovedsakelig for de to hovedkartløsningene til kommunen "Standardkart" og "Forenklet kartløsning", samt temakartene som ligger i disse løsningene. ​

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bl.a. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Øvrige kart og informasjon om turløyper

Nedenfor er linker til økologiske grunnkart, turløypeinformasjon, opplevelseskart og gårdskart fra NIBIO.

Økologiske grunnkart fra Artsdatabanken

Opplevelseskart  Turløypeinformasjon

Gårdskart fra NIBIO

Til toppen