Månedlig faktura er standard

Kommunalt eiendomsgebyr blir nå sendes ut månedlig med forfall den 20. hver måned. Du kan velge å motta kvartalsvis faktura for kommunalt eiendomsgebyr, ved å logge deg inn på «Min side» og endre fakturahyppighet fra 12 til 4.

Faktura

Til toppen