Ansattoversikt


Botne skole

Ansatte i avdelingen Botne skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Undervisningsinspektør 922 33 814
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Hovedverneombud
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Tillitsvalgt
Undervisningsinspektør 952 38 114
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
SFO-leder 33 05 96 10 476 20 374
Lærer
Lærer
Konsulent
Rektor 33 05 96 10 979 81 510
Rektor 33 05 96 10
Lærer
Rådgiver 908 18 478
Lærer
Lærer
Lærer

Digitalisering

Ansatte i avdelingen Digitalisering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 988 54 095 988 54 095
Rådgiver 923 17 510
Rådgiver 934 91 745 934 91 745
Konsulent

Digitalisering - Dokumentsenter

Ansatte i avdelingen Dokumentsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent
Konsulent
Konsulent
Leder 988 72 445
Rådgiver 476 11 811
Konsulent
Saksbehandler

Eidsfoss barnehage

Ansatte i avdelingen Eidsfoss barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder

Eiendom og samferdsel

Ansatte i avdelingen Eiendom og samferdsel
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 415 08 380
Leder 911 81 134
Arbeidsleder
Rådgiver 908 63 265
Ingeniør
Saksbehandler
Ingeniør
Virksomhetsleder 408 04 021 408 04 021
Saksbehandler
Leder 930 29 053
Leder 910 07 699

Ekeberg skole

Ansatte i avdelingen Ekeberg skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Lærer
Rektor 905 09 761
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Undervisningsinspektør 930 84 252
Undervisningsinspektør / SFO-leder 975 69 796
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Undervisningsinspektør 996 04 518
Lærer
Lærer
Undervisningsinspektør
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer

Folkehelse, forebyggende og frivillighet

Ansatte i avdelingen Folkehelse, forebyggende og frivillighet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leve hele livet-koordinator 934 65 103

Folkehelse, forebyggende og frivillighet - Ergo- og fysioterapi

Ansatte i avdelingen Ergo- og fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut
Ergoterapeut
Spesialfysioterapeut
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Leder 995 81 681
Fysioterapeut
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Fysioterapeut
Fysioterapeut
Fysioterapeut
Fysioterapeut

Folkehelse, forebyggende og frivillighet - Hjelpemiddellager

Ansatte i avdelingen Hjelpemiddellager
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpepleier
Tekniker
Hjelpepleier

Folkehelse, forebyggende og frivillighet - Kjærsenteret aktivitetssenter

Ansatte i avdelingen Kjærsenteret aktivitetssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 409 20 472

Folkehelse, forebyggende og frivillighet - Kommunelege

Ansatte i avdelingen Kommunelege
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesekretær
Helsesekretær
Helsesekretær
Helsesekretær
Helsesekretær
Helsesekretær

Folkehelse, forebyggende og frivillighet - Sandetun aktivitetssenter

Ansatte i avdelingen Sandetun aktivitetssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 33787020/22 918 02 821

Forebyggende habiliteringstjenester for barn og unge

Ansatte i avdelingen Forebyggende habiliteringstjenester for barn og unge
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
954 42 020
33 06 43 00

Forebyggende habiliteringstjenester for barn og unge - Barne- og familiesenteret

Ansatte i avdelingen Barne- og familiesenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
33 06 43 00

Telefontid mandag til torsdag 8.15-13, fredag stengt.

Dette nummeret gjelder alle helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

Fysioterapeut
Virksomhetsleder 454 05 331
Leder 469 14 236 469 14 236
Konsulent
Fysioterapeut
Fysioterapeut
33 06 43 00

Voldshagan 2, 3090 Hof

Telefontid mandag, onsdag og fredag: kl. 08.15 til 15.00. Tirsdag og torsdag 08.15 til 13.00.
– med mulig begrenset åpningstid i ferier.

33 06 43 00

Prestegårdsalleen 29, 3070 Sande i Vestfold

Telefontid mandag, onsdag og fredag: kl. 08.15 til 15.00. Tirsdag og torsdag 08.15 til 13.00.
– med mulig begrenset åpningstid i ferier. 

33 06 43 00

Langgaten 45, 3080 Holmestrand

Åpningstid: Torsdager fra kl. 15:30 - 17:30

Åpningstider for telefon:

  • Mandag, onsdag og fredag: kl. 08.15 til 15.00. Tirsdag og torsdag 08.15 til 13.00.
33 78 70 00

Prestegårdsalleen 29, 3070 Sande i Vestfold

Åpningstider: Tirsdager fra kl. 14.30 til kl. 17

Jordmor
Fysioterapeut
Leder 468 21 205
Ergoterapeut
Jordmor
Jordmor
Spesialfysioterapeut
Psykolog
Psykolog
Jordmor
Fysioterapeut
Jordmor

Forvaltning og tjenestetildeling

Ansatte i avdelingen Forvaltning og tjenestetildeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 906 16 968
Virksomhetsleder 464 33 659

Forvaltning og tjenestetildeling - Forvaltning

Ansatte i avdelingen Forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent
Leder 908 75 430
Konsulent
Konsulent
Konsulent
Konsulent

Galleberg skole

Ansatte i avdelingen Galleberg skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
SFO-leder 33 78 71 00 994 96 908
Lærer
Lærer
Konsulent
Barnehagelærer
Lærer
Rektor 959 64 555 959 64 555
Lærer
Lærer
Lærer
Undervisningsinspektør 977 66 009

Gausetangen barnehage

Ansatte i avdelingen Gausetangen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagelærer
Barnehagelærer
Barnehagelærer
Pedagogisk leder
Barnehagelærer
Virksomhetsleder 930 65 790 930 65 790
Spesialpedagog
Barnehagelærer
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder

Gjøklep ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Gjøklep ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sosialrådgiver
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Undervisningsinspektør 970 95 687
Fagarbeider m/fagskole
Rektor 33 06 43 72 913 93 571
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Utdanningsrådgiver
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Konsulent
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Undervisningsinspektør 970 95 831
Undervisningsinspektør 924 59 747
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer

Gullhaug barnehage

Ansatte i avdelingen Gullhaug barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagelærer
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Barnehagelærer
Pedagogisk leder
Barnehagelærer
Virksomhetsleder 920 63 536 920 63 536
Barnehagelærer

Haga barnehage

Ansatte i avdelingen Haga barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagelærer
Barnehagelærer
Barnehagelærer
Barnehagelærer
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Spesialpedagog
Barnehagelærer
Leder 953 39 526 953 39 804
Barnehagelærer
Pedagogisk leder
Spesialpedagog
Virksomhetsleder 413 07 440
Kulturarbeider

Haga skole

Ansatte i avdelingen Haga skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Konsulent
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Undervisningsinspektør 479 06 777 479 06 777
Lærer
Rektor 470 31 788
Lærer
Lærer
Undervisningsinspektør 909 99 158
Konsulent
SFO-leder 454 37 730
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer

Helse og velferd - administrasjon

Ansatte i avdelingen Helse og velferd - administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kreftkoordinator 950 09 130
Rådgiver 932 30 647
Rådgiver 913 59 922
Rådgiver 936 50 608

Hjemmebaserte tjenester

Ansatte i avdelingen Hjemmebaserte tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 901 13 939
Virksomhetsleder 901 13 939
Leder 976 02 870
avdelingsleder 909 79 383
Leder 970 52 935

Hjemmebaserte tjenester - Hjemmetjenester Hof

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenester Hof
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 948 65 954
Sosionom
Leder 926 67 262 926 67 262

Hjemmebaserte tjenester - Hjemmetjenester Holmestrand

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenester Holmestrand
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 976 02 870
Leder 970 52 935

Hjemmebaserte tjenester - Hjemmetjenester Sande

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenester Sande
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tillitsvalgt
Leder 948 65 954
Leder 948 29 834

Hjemmebaserte tjenester - Rove 3-tallet

Ansatte i avdelingen Rove 3-tallet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
avdelingsleder 909 79 383
Leder 909 79 383

Hjemmebaserte tjenester - Rovebakken

Ansatte i avdelingen Rovebakken
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 970 52 935

Hof barnehage

Ansatte i avdelingen Hof barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 450 35 493 450 35 493
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Spesialpedagog

Hof og Holmestrand bo- og behandlingssenter

Ansatte i avdelingen Hof og Holmestrand bo- og behandlingssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent
Hjelpepleier
Leder 469 69 294
Leder 918 82 235
Virksomhetsleder 465 05 420 465 05 420
Leder 413 94 501
Leder 995 95 902 995 95 902
Leder 412 63 014
Leder 482 96 411
Leder 900 37 751

Hof og Holmestrand bo- og behandlingssenter - Holmestrand bo- og behandlingssenter

Ansatte i avdelingen Holmestrand bo- og behandlingssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 469 69 294
Leder 918 82 235
Tillitsvalgt
Tillitsvalgt
Leder 413 94 501

Hof skole

Ansatte i avdelingen Hof skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Kulturskolelærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Undervisningsinspektør 33 05 96 38 901 89 884
Lærer
Undervisningsinspektør 33 05 96 30 908 42 991
Lærer
Lærer
Rektor 33 05 96 32 992 92 575
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Undervisningsinspektør 33 05 96 34 950 84 114
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Rådgiver 33 05 96 35
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Konsulent
Lærer
Lærer
Hovedverneombud

HR og stab

Ansatte i avdelingen HR og stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 971 01 911
Rådgiver 995 96 027
hr- og stabsleder 930 41 498
Rådgiver 412 91 686

HR og stab - Innbyggerservice

Ansatte i avdelingen Innbyggerservice
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent
Konsulent
Konsulent
Konsulent
Konsulent

HR og stab - Kommunikasjon og beredskap

Ansatte i avdelingen Kommunikasjon og beredskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 472 37 572 472 37 572
Rådgiver 947 88 506 947 88 506

Kjeldås skole

Ansatte i avdelingen Kjeldås skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Lærer
Undervisningsinspektør 995 41 532
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
SFO-leder 988 86 029
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Konsulent
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Rektor 996 43 807 996 43 807
Lærer

Kleiverud barnehage

Ansatte i avdelingen Kleiverud barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder
Barnehagelærer
Pedagogisk leder
Virksomhetsleder 481 07 081
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Barnehagelærer
Pedagogisk leder
Rådgiver 33 05 96 61 970 00 589
Pedagogisk leder
Barnehagelærer

Kleiverud skole

Ansatte i avdelingen Kleiverud skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
33 05 96 00
Lærer
Undervisningsinspektør / SFO-leder 33 05 96 00 481 84 917
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Rektor 33 05 96 01 926 87 561
Lærer
Lærer
Konsulent
Lærer
Lærer
Lærer
Undervisningsinspektør 33 05 96 03 481 84 917
Lærer
Lærer
Lærer