Tilgjengelighet

Her finner du tilgjengelighetserklæringene for Holmestrand kommune. Tilgjengelighetserklæringene viser i hvilken grad nettstedene våre oppfyller kravene til universell utforming. På denne siden kan du også melde om feil eller gi innspill om universell utforming på våre nettsider.

Holmestrand.kommune.no

Tilgjengelighetserklæring for Holmestrand.kommune.no

Andre relevante tilgjengelighetserklæringer

Digitale skjemaer

Tilgjengelighetserklæring for våre digitale skjemaer

Oversikt over våre digitale skjemaer

Visma Flyt Foresattportal

Tilgjengelighetserklæring for Visma Flyt Foresattportal

Nettportal for Visma Flyt Foresattportal

Holmestrand KommuneTV

Tilgjengelighetserklæring for Holmestrand KommuneTV

Se på Holmestrand KommuneTV her

Booking av lokaler

Tilgjengelighetserklæring for BookUp

Her kan du leie Holmestrand kommunes lokaler på BookUp.no

KS Fiks eDialog

Tilgjengelighetserklæring for eDialog

KS Fiks Bekymringsmelding

Tilgjengelighetserklæring for Bekymringsmelding

Her kan du melde fra til barnevernet i kommunen

KS Fiks Min Kommune

Tilgjengelighetserklæring for Min Kommune

Digitale tjenester fra din kommune finner du her

Holmestrandbibliotekene

Bibliotekenes hjemmeside

Tilgjengelighetserklæring for bibliotekenes hjemmeside

Dette er hjemmesiden til Holmestrandbibliotekene

Holmestrands digitale bibliotekløsning

Tilgjengelighetserklæring for Holmestrands digitale bibliotekløsning, Bibliofil

Her finner du Holmestrands digitale bibliotekløsning

Frivilligsentralene

Tilgjengelighetserklæring for Frivilligsentralene

Nettsted for Hof Frivilligsentral
Nettsted for Holmestrand Frivilligsentral
Nettsted for Sande Frivilligsentral

Skolerelaterte tjenester

Cappelen Damm

Tilgjengelighetserklæring for Cappelen Damm

Trykk her for å gå til Cappelen Damm

Trykk her for å gå til Skolen

Gyldendal

Tilgjengelighetserklæring for Gyldendal

Trykk her for å gå til Gyldendal

Trykk her for å gå til Skolestudio

Elevkanalen

Tilgjengelighetserklæring for Elevkanalen

Trykk her for å gå til Elevkanalen

LearnLab

Tilgjengelighetserklæring for LearnLab

Trykk her for å gå til LearnLab

Creaza

Tilgjengelighetserklæring for Creaza

Trykk her for å gå til Creaza

Kikora

Tilgjengelighetserklæring for Kikora

Trykk her for å gå til Kikora

Campus Inkrement

Tilgjengelighetserklæring for Campus Inkrement

Trykk her for å gå til Campus Inkrement

Kor Arti'

Tilgjengelighetserklæring for Kor Arti'

Trykk her for å gå til Kor Arti'