Koronasituasjonen

06.12.2021 15.28

Koronainformasjon fra plan, bygg, landbruk, kart og geodata

Det er åpnet for forhåndskonferanser i digital form på plattformen Teams. Det er ikke åpnet for drop-in.

Slik gjør du det i en byggeprosess

Slik gjør du det

Her har vi samlet en oversikt over hva du må forholde deg til i en byggeprosess.

Kartportalen

Kartportalen inneholder basiskart og mange typer temakart, samt arealplaner som gir oversikt over planprosess, status og plandokumenter. Du kan lage situasjonskart og skrive ut kart.

Kartportalen

Kontakt byggesak

Kontakt byggesak i Holmestrand kommune om du har spørsmål om byggesaker.

Ha alltid gårds- og bruksnummer, saksnummer eller adresse klart når du kontakter oss.

Alle henvendelser om byggesaker skal skje tirsdag, onsdag eller torsdag kl.12–15 og rettes til byggesakstelefon på tlf. 481 86 044 eller postmottak@holmestrand.kommune.no

På grunn av begrensninger i forbindelse med koronasituasjonen kan du ikke besøke byggesak uten timeavtale.

Byggesak sitter i Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande i Vestfold.

Til toppen