Koronainformasjon fra plan, bygg, landbruk, kart og geodata

Det er åpnet for forhåndskonferanser i form av fysiske møter i tillegg til møter på plattformen Teams. Det er ikke åpnet for drop-in.

Slik gjør du det i en byggeprosess

Slik gjør du det

Her har vi samlet en oversikt over hva du må forholde deg til i en byggeprosess.

Byggesaker: slik gjør du det

Kontakt byggesak

Kontakt byggesak i Holmestrand kommune om du har spørsmål om byggesaker.

Ha alltid gårds- og bruksnummer, saksnummer eller adresse klart når du kontakter oss.

Alle henvendelser om byggesaker skal skje fra mandag til torsdag etter kl.12–15 og rettes til byggesakstelefon på tlf. 481 86 044.

Du kan også besøke byggesak uten timeavtale innen samme tidsrom. Byggesak sitter i Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande i Vestfold.

Til toppen