1000 TAKK!

Denne uka er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.
Les mer og se bilder

26.09.2022 23.44

Slik gjør du det

Slik gjør du det

Her har vi samlet en oversikt over hva du må forholde deg til i en byggeprosess.

Vedrørende bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig

Kart og kartdata

Kommunens kartside inneholder blant annet lenke til kartportalen og kart over varslet arbeid på kommunalt va-nett, veianlegg o.a. Kartportalen gir deg tilgang til basiskart, flere ulike temakart, samt digitalt plankart. Via digitalt plankart får du tilgang til kommunens planregister som gir innsyn i planprosess, planstatus, plandokumenter m.m. Kartsiden inneholder også veiledning, blant annet til hvordan du kan lage situasjonskart og skrive ut kart.

Gå til kommunens kartsider

Kontakt byggesak

Kontakt byggesak i Holmestrand kommune om du har spørsmål om byggesaker.

Ha alltid gårds- og bruksnummer, saksnummer eller adresse klart når du kontakter oss.

Alle henvendelser om byggesaker skal skje tirsdag, onsdag eller torsdag kl.12–15 og rettes til byggesakstelefon på tlf. 481 86 044 eller postmottak@holmestrand.kommune.no

Byggesak sitter i Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande i Vestfold.

Vår hjemmesideløsning baserer seg i stor grad på selvbetjening via kartportalen, men om det ønskes et fysisk møte kan man gjøre en timeavtale via byggesakstelefonen.

Til toppen