Koronainformasjon fra plan, bygg, landbruk, kart og geodata

Det er åpnet for forhåndskonferanser i form av fysiske møter i tillegg til møter på plattformen Teams. Det er ikke åpnet for drop-in.

Slik gjør du det i en byggeprosess

Slik gjør du det

Her har vi samlet en oversikt over hva du må forholde deg til i en byggeprosess.

Byggesaker: slik gjør du det

Kontakt byggesak

Kontakt byggesak i Holmestrand kommune om du har spørsmål om byggesaker.

Ha alltid gårds- og bruksnummer, saksnummer eller adresse klart når du kontakter oss.

Alle henvendelser om byggesaker skal skje fra mandag til torsdag etter kl.12.00 – 15.00 og rettes til byggesakstelefon på tlf. 481 86 044.

Du kan også besøke byggesak uten timeavtale innen samme tidsrom. Byggesak sitter i Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande i Vestfold.