Slik gjør du det

Her har vi samlet en oversikt over hva du må forholde deg til i en byggeprosess. 
Hvis du ikke finner svar på denne siden, kan du kontakte byggesak.  
 

Slik gjør du det i byggesaker

Kart og kartdata

Kommunens kartside inneholder blant annet lenke til kartportalen og kart over varslet arbeid på kommunalt va-nett, veianlegg o.a. Kartportalen gir deg tilgang til basiskart, flere ulike temakart, samt digitalt plankart. Via digitalt plankart får du tilgang til kommunens planregister som gir innsyn i planprosess, planstatus, plandokumenter m.m. Kartsiden inneholder også veiledning, blant annet til hvordan du kan lage situasjonskart og skrive ut kart.

Gå til kommunens kartsider

 

Kontakt byggesak

Kontakt byggesak i Holmestrand kommune om du har spørsmål om byggesaker.

Ha alltid gårds- og bruksnummer, saksnummer eller adresse klart når du kontakter oss.

Alle henvendelser om byggesaker skal skje mandag eller torsdag kl. 12–15 og rettes til byggesakstelefon på tlf. 481 86 044

Byggesøknader og nye dokumenter i pågående byggesaker skal sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no

Har du generelle spørsmål eller trenger veiledning knyttet til byggesak, kan dette sendes direkte til byggesaksveileder@holmestrand.kommune.no   

Byggesak sitter i Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande i Vestfold.

Vår hjemmesideløsning baserer seg i stor grad på selvbetjening via kartportalen, men om det ønskes et fysisk møte kan man gjøre en timeavtale via byggesakstelefonen.