Slik gjør du det

Slik gjør du det

Her har vi samlet en oversikt over hva du må forholde deg til i en byggeprosess.

Vedrørende bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig

Kart og kartdata

Kommunens kartside inneholder blant annet lenke til kartportalen og kart over varslet arbeid på kommunalt va-nett, veianlegg o.a. Kartportalen gir deg tilgang til basiskart, flere ulike temakart, samt digitalt plankart. Via digitalt plankart får du tilgang til kommunens planregister som gir innsyn i planprosess, planstatus, plandokumenter m.m. Kartsiden inneholder også veiledning, blant annet til hvordan du kan lage situasjonskart og skrive ut kart.

Gå til kommunens kartsider

Kontakt byggesak

Kontakt byggesak i Holmestrand kommune om du har spørsmål om byggesaker.

Ha alltid gårds- og bruksnummer, saksnummer eller adresse klart når du kontakter oss.

Alle henvendelser om byggesaker skal skje tirsdag eller torsdag kl.12–15 og rettes til byggesakstelefon på tlf. 481 86 044 eller postmottak@holmestrand.kommune.no

Byggesak sitter i Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande i Vestfold.

Vår hjemmesideløsning baserer seg i stor grad på selvbetjening via kartportalen, men om det ønskes et fysisk møte kan man gjøre en timeavtale via byggesakstelefonen.

Til toppen