Læringsressurser på nett

Læringsressurser som krever innlogging eller som behandler personopplysninger, har kommunen databehandleravtaler med. Disse avtalene ivaretar den enkelte brukers personvern etter personvernforordningen (GDPR).

 
Læringsressurs Beskrivelse Trinn
Office 365 Portal med blant annet samarbeidsverktøy og nettversjoner av de kjente Office-programmene Alle trinn
Microsoft Teams Samarbeidsverktøy mellom elever og lærere Alle trinn
Lingdys skole  Verktøy som gir lese- og skrivestøtte  Alle trinn
Kidsa koder Oppgaver for å lære programmering Alle trinn
Elevkanalen Digitalt læremiddel i norsk, matematikk, KRLE, samfunnsfag og naturfag Alle trinn
NRK Skole Videoportal til bruk i blant annet norsk, matematikk, KRLE, samfunnsfag, naturfag, mat og helse Alle trinn
Creaza Kreativt læremiddel for digital historiefortelling og tankekartverktøy fra Mindomo Alle trinn
Skolen min Nettbasert læremiddel i alle fag i grunnskolen Alle trinn
Kor Arti Digital plattform for musikk og sang 1. til 7.trinn
Kikora Øvingsverktøy i matematikk 8. til 10.trinn