Ansattoversikt


Kultur og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskolelærer
Utleieansvarlig (BookUp) 951 04 838
Kulturkonsulent, Biorama
Kulturarvkonsulent 466 61 201
Virksomhetsleder 906 52 910 410 67 067
medarbeider fritidsklubbene
Konsulent
Konsulent
Arbeidsleder
Konsulent
Leder BUA utlånssentral 904 78 031
Lyd- og lystekniker, kulturkonsulent 957 98 465
Kulturarbeider
Til toppen