Aktuelt

Jente spiller instrument

Holmestrand kommune har en ordning som sørger for at ikke økonomien skal avgjøre om barnet ditt kan være med på fritidsaktiviteter eller ikke. Ordningen heter ALLE skal MED, og søknader kan sendes inn fortløpende.

Bilde av barn

I Holmestrandsskolen kan du ha morgentilbud, dagsplass ved behov, ettermiddagsplass, 60 prosent plass eller full plass i SFO. Du kan søke redusert foreldrebetaling hvis samlet bruttoinntekt for familien er under kr. 530 700.

Bilde av lærer og elev

Strategiplan for barnehager og skoler i Holmestrand kommune ble vedtatt våren 2020 av kommunestyret. Strategiplanen skal etablere et felles forpliktende grunnlag for driften og utviklingen av barnehager, skoler med skolefritidsordning (SFO) og voksenopplæringen i Holmestrand kommune.

Det er du som avgjør om du opplever deg som kreket

I kommunestyrets junimøte ble overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd vedtatt.

Svært mange hytter ligger slik til at brannmannskapene ikke kan kjøre helt fram

Det finnes over 1700 hytter i Holmestrand kommune. Her følger informasjon til hytteeiere i gamle Sande kommune om en fakturafeil, og til alle hytteeiere om brannsikkerhet.

TIPS 8 Naturvennlig friluftsliv

Ut på tur? Miljøavdelingen hos Fylkesmannen gleder seg over at så mange tar i bruk den flotte naturen i området. Fra blankskurte svaberg og frodig edelløvskog ved kysten, til sildrende bekker. Her er det noe for enhver smak!

Få oversikt over dine kommunale forhold

Nå kan innbyggere logge seg inn på «Min side» via kommunens nettside, hvor man har oversikt over sine kommunale forhold. Man kan se tidligere betalte fakturaer, be om utsettelse på kommunale avgifter, og få oversikt over kommunale og offentlige forhold.

Vannscooter

Den tidligere forskriften (ordensforskriften) som regulerte bruken av vannscooter i gamle Holmestrand kommune er nå opphevet, ved vedtak i kommunestyret den 06.05.2020.

I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Holmestrand og Sande kommuner i 2020 ble det satt i gang et prosjekt kalt 20 til 2020. 20 til 2020 gikk ut på 20 arrangementer som skulle gjennomføres høsten 2019 som en nedtelling til kommunesammenslåingen. Et av de tjue prosjektene gikk ut på å lage en kommunesang for nye Holmestrand kommune. Sangen heter "Lenge Leve Holmestrand" og er et samarbeid mellom Arnstein Roch Øverland, John Erik Bruun Olsen, Julie Vega Dahl, Jann Alnes Øverland, Fred Nordseth og Bjørn Luksengård. 

Jente kommuniserer via nettbrett

 

Holmestrand kommune tilbyr muligheten for å prøve ut kommunikasjon via video.

 

Til toppen