Koronasituasjonen

14.04.2021 13.42

Aktuelt

Barn tegner hjerte på vindu med finger

Barn og unge kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn.

Holmestrand kommune ber alle foreldre som berøres av unntaksbestemmelsene ta kontakt med barnehage/skole så raskt som mulig, og innen mandag 16. mars kl. 12.00, for å melde inn behov. Hvem er omfattet av helsedirektoratets grupper som defineres som samfunnskritiske?

Alle kan bidra til å forebygge smitte. Her er noen råd:

«Den produktive byen», «Den aktive og engasjerte byen» og «Naturbyen» er tre muligheter for utvikling av Holmestrand Nord. Nå kan du se forslagene og komme med dine innspill til mulighetsstudiene.

Innbyggere i Holmestrand kommune har nå en ny mulighet til å få svar på spørsmål man har om kommunale forhold. «Åpen post» innføres i den nye kommunen, og er på begynnelsen av hvert kommunestyremøte.

 

Mona Pettersen vil være konstituert som kommunalsjef for helse og velferd frem til 01.09.2020.

Det digitale veiledningstilbudet Digihjelp er tilgjengelig på alle de tre bibliotekene i Holmestrand kommune.

Alle virksomheter som selger tobakksvarer og/eller tobakkssurrogater i Holmestrand kommune, må foreta en ny registrering i tobakkssalgsregisteret. 

Arve Vannebo

Arve Vannebo er ansatt som ny næringssjef i kommunen, med oppstart i slutten av april 2020. Vannebo kommer fra stillingen som rådgiver i næringsenheten i Viken fylkeskommune, og har en bred erfaring, blant annet som gründer av Drammens Ælvebadstue, og som prosjektleder for Union scene. 

Da er du velkommen til å trene i en av våre Sterk og Stødig-grupper med balanse- og styrketrening! Du trenger ikke ha noen erfaring med trening fra tidligere, men du må kunne gå innendørs uten hjelpemiddel.

Til toppen