Aktuelt

Ung dame er høygravid og kjenner på magen

 Fra mandag 16. mars er helsestasjon i Hof og Sande stengt. Det vil kun være drift fra Holmestrand helsestasjon i Langgaten 45. Avlysning og endring av timer vil bli gitt beskjed om på SMS.

Barn tegner hjerte på vindu med finger

Barn og unge kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn.

Grunnet mye arbeid med koronasmitte vil det den nærmeste tiden bli endringer i fastlegekontorenes arbeidsform.

Holmestrand kommune ber alle foreldre som berøres av unntaksbestemmelsene ta kontakt med barnehage/skole så raskt som mulig, og innen mandag 16. mars kl. 12.00, for å melde inn behov. Hvem er omfattet av helsedirektoratets grupper som defineres som samfunnskritiske?


Sykehjem og omsorgsboliger er stengt for besøk inntil videre grunnet koronaviruset. Det er kun i helt nødvendige situasjoner det åpnes opp for besøk.

Legevakten gjør sitt ytterste for å sikre at alle, uansett hvilke symptomer eller sykdommer man har, får raskest mulig svar. Derfor er det viktig at alle henvendelser vedrørende koronaviruset gjøres til egne telefonnumre som er opprettet i forbindelse med dette virusutbruddet.

Dette er råd til deg som er i hjemmekarantene fordi du er nærkontakt til en person med covid-19 eller har vært i på reise utenfor Norden siste 14 dager.

Tom barnehage

Ungdomsskoler, voksenopplæringen, barneskoler og barnehager er stengt fra fredag 13. Mars. Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

 Kommunedirektør Hans Erik Utne setter kriseledelse i henhold til beredskapsplanen. Klokken 16.30 i dag er ordfører og rådmannen tilgjengelig for presse på rådhuset i Holmestrand.

 For å forebygge smitte har Holmestrand kommune følgende retningslinjer for besøk hos helsestasjon, sykehjem og andre kommunale virksomheter.

Til toppen