Aktuelt

Innbyggere i Holmestrand kommune har nå en ny mulighet til å få svar på spørsmål man har om kommunale forhold. «Åpen post» innføres i den nye kommunen, og er på begynnelsen av hvert kommunestyremøte.

 

Onsdag 29. januar ble den nye utgaven av FrivilligAktiv lansert på biblioteket.

Mona Pettersen vil være konstituert som kommunalsjef for helse og velferd frem til 01.09.2020.

Det digitale veiledningstilbudet Digihjelp er nå lansert og er godt i gang på alle de tre bibliotekene i Holmestrand kommune. 

 Fra nyttår overtok Kemneren i Drammen skatteoppkreverfunksjonen for Holmestrand. 

Alle virksomheter som selger tobakksvarer og/eller tobakkssurrogater i Holmestrand kommune, må foreta en ny registrering i tobakkssalgsregisteret. 

Arve Vannebo

Arve Vannebo er ansatt som ny næringssjef i kommunen, med oppstart i slutten av april 2020. Vannebo kommer fra stillingen som rådgiver i næringsenheten i Viken fylkeskommune, og har en bred erfaring, blant annet som gründer av Drammens Ælvebadstue, og som prosjektleder for Union scene. 

Velkommen til informasjonsmøte om områdereguleringsplan for Nordre Jarlsberg Brygge (NJB) 30. januar i Sande sentrum. 

Da er du velkommen til å trene i en av våre Sterk og Stødig-grupper med balanse- og styrketrening! Du trenger ikke ha noen erfaring med trening fra tidligere, men du må kunne gå innendørs uten hjelpemiddel.

Kommunalsjef for helse og velferd Anne Marit Bakka er 100 prosent sykemeldt i 6 til 8 uker fremover av helsemessige årsaker.

Til toppen