Båndtvang fra 1. april

Det er lovbestemt med båndtvang for hund fra 1. april til og med 20. august. Det er en del unntak, for hunder i reindrift, bufehund og hunder brukt i aktiv tjeneste i politi-, toll-, militær- og redningsarbeid.

Glad hund som sitter på stien i skogen i bånd - Klikk for stort bildeHa hunden i bånd fra 1. april Pexels

En hundeholder skal vise aktsomhet

Det er mange som har hund, men det stiller visse krav til eieren. En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på mennesker, dyr, eiendom eller ting. Det skal og sørges for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser.

Reglene om båndtvang finner du i § 6 i Lov om forsvarlig hundehold (hundeloven). 

Båndtvang betyr at hunden skal være fysisk i bånd, eller forsvarlig inngjerdet. Det er ikke tilstrekkelig at hunden er under kontroll og i følge med eieren.

Hundeloven § 9 inneholder unntaksbestemmelser fra båndtvangsbestemmelsene.