Koronasituasjonen

13.04.2021 13.12

Aktuelt

Båndtvang fra 1. april

Ha hunden i bånd fra 1. april  - Klikk for stort bildeHa hunden i bånd fra 1. april Pexels Det er lovbestemt med båndtvang for hund fra 1. april til og med 20. august. Det er en del unntak, for hunder i reindrift, bufehund og hunder brukt i aktiv tjeneste i politi-, toll-, militær- og redningsarbeid.

En hundeholder skal vise aktsomhet

Det er mange som har hund, men det stiller visse krav til eieren. En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på mennesker, dyr, eiendom eller ting. Det skal og sørges for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser.

Reglene om båndtvang er fastsatt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6. Den enkelte kommune kan i tillegg etter nærmere gitte kriterier gi egne forskrifter om båndtvang. Dette gjelder blant annet turstier og veier, skiløyper, idrettsanlegg og leir- og rasteplasser. Kommunen kan også gi forskrifter om hundehold av hensyn til alminnelig ro og orden og for å motvirke forsøpling.

Hundeloven § 9 inneholder unntaksbestemmelser fra båndtvangsbestemmelsene.

Til toppen