Hva skjer på bibliotekene?

I tillegg til å være en møteplass, et sted hvor du kan låne bøker, lese tidsskrifter, låne internett, data og printer, så er det arrangementer på våre bibliotek som er åpne for innbyggere. Få en oversikt her!

Faste arrangementer på bibliotekene

Faste arrangementer på bibliotekene
2024 Hof bibliotek Sande bibliotek Holmestrand bibliotek
Mandag Strikkekafé kl. 18 første mandagen i måneden Bokstreif kl. 18 første mandag i måneden* Digihjelp kl. 12-14
Mandag Digihjelp kl. 12-14 Skravlekoppen kl. 12-14
Mandag Ordførerens hjørne, kl. 17-18. Hver første mandag annenhver måned (februar, april og juni). Kinotek for barn (Barnehager og SFO må sende påmelding)
Tirsdag Ordførerens hjørne, kl. 16.30-18. Hver første tirsdag i måneden.
Torsdag Språkkafé kl. 12 Språkkafé annenhver torsdag kl. 18-20
Torsdag Bokstreif kl. 12 første torsdag i måneden* Babytreff kl.11-12.30. Påmelding.
Torsdag Digihjelp kl. 12-14 Ordførerens hjørne, kl. 17-18. Hver første torsdag annenhver måned (februar, april og juni).
Fredag Filosofisk hjørne kl. 12.30-15 siste fredag hver måned Bokstreif kl. 12 første fredag i måneden*
Fredag Les og del - shared reading. Annenhver fredag
Lørdag  Familielørdag to lørdager i halvåret*** Familielørdag første lørdag i måneden** Familielørdag første lørdag i måneden**

* Bokstreif finner (som regel) sted, første uka av hver måned, i periodene februar til mai og september til desember. **Familielørdager foregår som oftest første lørdagen i måneden, og i minst ett av Holmestrandbibliotekene. *** Hof bibliotek er vanligvis ikke lørdagsåpent, så familielørdager er kun når det skjer noe spesielt, som i forbindelse med Hof-dagene eller til jul. Endringer kan forekomme.

Store og små arrangementer som ikke er faste

Det er stadig arrangementer og aktiviteter utenom de faste, så hold deg oppdatert på arrangementssiden til bibliotekene.

Holmestrand kommune holder også mange av sine politiske møter på biblioteket i Holmestrand. Møtene er åpne for publikum. Se møtekalender

Digihjelp - bli trygg på teknologi

Det digitale veiledningstilbudet Digihjelp er tilgjengelig på alle de tre bibliotekene i Holmestrand kommune.
Les mer om digihjelp

Utlån av KOMP-skjermer

Gjennom samarbeidsprosjektet «Vær nær», mellom Holmestrand kommune og No Isolation, tilbys det gratis utlån av KOMP-skjermer, til hjemmeboende eldre med liten eller ingen digital kompetanse. Om du har en senior i familien som er 65 år eller eldre, hjemmeboende og med liten eller ingen teknologisk kompetanse, er dette et tilbud for dere. Les mer om tilbudet KOMP på Holmestrandbibliotekenes nettside

Andre tilbud på bibliotekene

Se bibliotekenes egen nettside for oversikt over alle aktiviteter og tilbud