Absolutt siste frist for å lese av vannmåler

Svarfristen er over, og det haster med å få lest av vannmåleren. For å få beregnet korrekt årsgebyr for vann og avløp for 2022, må du straks melde inn ny målerstand. Dette gjør du ved å sende inn vannmåleravlesningskort som er sendt ut, eller registrere avlesningen her.                                                                                                                          

Siste og endelige frist for registrering er 31. januar 2023. Kort tid etter den datoen vil forbruket til de som ikke har rapportert inn målerstand bli stipulert. Kommunen forbeholder seg da retten til ikke å foreta en ny avregning før ved neste års vannmåleroppgjør.

Les av vannmåleren

Les av vannmåleren

I uke 49 sender kommunen ut SMS til alle som har vannmåler. Vannmåleren skal leses av senest 31. desember, og avlesing kan registreres ved å svare på SMS. Avlesning gir grunnlaget for både årsoppgjøret for 2022, og neste års vann- og avløpsgebyr.

Nytt i år er at Holmestrand kommune bruker SMS-varsling, for å effektivisere innsamling av vannmåleravlesningen.

Send inn din målerstand - kun tall, ingen komma, og uten de røde tallene - Klikk for stort bildeEksempel på SMS. Send inn din målerstand - kun tall Skjermdump fra utsendt SMS

Les av vannmåler ved å svare på SMS

Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer, eller ved at du har registrert deg i offentlige registre. De med flere enn en vannmåler vil motta en SMS per måler.

Det vil komme SMS med en svarfrist som er før 31. desember, men endelig svarfrist for å sende inn måleravlesning er 31. desember. Svarer du ikke på SMS vil vi sende deg avlesningskort i tide til å kunne lese av før 31. desember.

Varslingssystemet er integrert i vårt fagsystem for kommunale eiendomsgebyr som gjør at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knyttet til eiendommer i kommunen. Vi varsler eierrepresentant/regningsmottaker/kontaktperson med tilknytning til eiendommen.

SMS-løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog, og det er ingen manuell oppfølging.

Har vi ikke ditt telefonnummer, får du avlesningskort tilsendt

  • Der hvor vi ikke har/finner mobilnummer, sender vi ut avlesningskort.
  • Avlesningskort sendes i Altinn/DigiPost eller i posten.
  • For enkelte eiendommer vil vi kun sende ut avlesningskort.
  • Avlesningskortet ber deg registrere avlesning av vannmåleren via nettsiden leseav.no
  • Det er også mulig å returnere avlesningskort i posten

Svar senest 31. desember

Svarfrist er 31. desember. Som abonnent av kommunale vann- og avløpstjenester plikter du å levere avlesning av vannmåleren innen fastsatt frist.

Årsavlesningen og forbruk er vannmålerabonnentens ansvar og det anbefales derfor å lese av vannmåleren jevnlig for egen kontroll.

Bedrifter bes registrere nøkkelpersoner

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på varslemeg.no, da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på leseav.no, eller som du oppgir på svarslippen.

Annen informasjon

Spørsmål?

Har du spørsmål, eller får du ikke til å registre deg på varlsemeg.no, ta kontakt med oss på postmottak@holmestrand.kommune.no eller på telefon 33 05 95 00.

De med vannmåler betaler for sitt faktiske forbruk. Slik skaffer du deg vannmåler

Til toppen