Strøsand – for sikkerhets skyld

Vi kan tilby gratis strøsand til hjemmeboende eldre og de som ikke kan klare å få hentet hjem sand selv.

Frivillige organisasjoner samarbeider med Holmestrand kommune om å tilby gratis strøsand til hjemmeboende eldre/funksjonshemmede som ikke kan klare å få hentet hjem sand selv, eller som ikke har noen som kan hjelpe seg med sand. 

Det deles ut en pose/bøtte pr. år pr. husstand, og utdelingen starter i uke 46.  

Strøsand i Holmestrand 

Civitan Holmestrand, Holmestrand Sanitetsforening, Holmestrand Frivilligsentral og Holmestrand kommune tilbyr gratis strøsand i Holmestrand. 

Ta kontakt med

Strøsand i Holmestrand  

Innbyggerservice Holmestrand kommune: 33 05 95 00

Holmestrand frivilligsentral: 476 77 105 . 
E-post: rina.winnem-tonder@holmestrand.kommune.no 

Strøsand i Hof  

Hof Lions: Jan Eriksen.  916 97 837  eller Hof frivilligsentral:  990 41 994 . 
E-post: mette.mage.olsen@holmestrand.kommune.no 

Strøsand i Sande  

Aud Gunnestad, 928 52 865 eller Sande frivilligsentral: 941 60 750.  
eller e-post: hilde.gunnestad@holmestrand.kommune.no