Samarbeid om vann og avløp

Samarbeid om vann og avløp

Vann i vask - Klikk for stort bildeGodt vann drammensregionen er et unikt samarbeidsprogram mellom seks kommuner og Glitrevannverket IKS. Shutterstock Godt Vann Drammensregionen er et unikt samarbeidsprogram som Holmestrand kommune deltar i. Formålet er å øke samarbeidspartenes evne til å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til innbyggerne.

Kommunen har nok og gode vannkilder, men for at vannet skal være trygt å drikke må det gjennom en vannbehandling. Å bygge samt vedlikeholde vannbehandlingsanlegg er svært kostbart og omfattende. Avløpsvann er et felles ord for alt vann som ledes vekk gjennom avløpsledninger, gravd ned i bakken. 
I kommunen jobber det 28 personer for å sikre deg rent vann i springen og at avløpsvannet ikke skal forurense naturen.

- Nye og strengere miljøkrav, og utfordringer med for eksempel vannmiljøet i Oslofjorden og Eikerenvassdraget fordrer oppgradering av eksisterende VA-anlegg. Det krever store økonomiske og også faglige ressurser av kommunen.

Unikt samarbeidsprosjekt

GVD er et unikt samarbeidsprogram mellom seks kommuner og Glitrevannverket IKS. Formålet er å øke partenes evne til å realisere felles mål innen vannforsyning og avløpshåndtering. Det vil si å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til alle som er tilknyttet offentlig vann og avløp. Ved å samarbeide får kommunene løst mange oppgaver på en mer effektiv og ressurssparende måte.

Fra sommerens kampanje - Klikk for stort bildeFra sommerens kampanje #vannerverdifullt Godt Vann Drammensregionen En viktig arena

- Mange kommuner rundt oss har like utfordringer som Holmestrand kommune innenfor vann og avløp. Regionalt samarbeid som GVD er en av våre viktige arenaer, sier Matthias Krügersson.

- Samarbeidet gi oss mulighet til å danne faglige arbeidsgrupper, driver utredninger i felleskap og benytte oss av GVD sine tjenester som lekkasjesøk, modellering og VTA, forteller Krügersson.

Vannfakta i vår kommune

  • Ca. 2,99 millioner m³/år rent vann blir brukt hvert år 
  • Det forsyner ca. 21 120 privatpersoner i tillegg til næringslivet og offentlige bygninger
  • Hver person bruker ca. 130 l vann i døgnet 
  • Kommunen har 284,1 km med vannledninger 

Hva er Godt Vann Drammensregionen (GVD)?

GVD ledes av et programstyre med en representant fra hver av virksomhetene. Det er ulike nettverk og arbeidsgrupper bestående av deltagere fra virksomhetene som følger opp ulike arbeidsområder innen VA.

I tillegg er det en felles stab på åtte personer som jobber med lekkasjekontrollVA-GISanalysering, modellering og en prosjektkoordinator. De har arbeidsplass på Glitrevannverket. Den viktigste delen av programmet består i lekkasjekontroll gjennom lekkasjesøk, reparasjon, fornying av vannledningsnettet, samt bedre styring av vanntrykket.

Sommerens kampanje #vannerverdifullt

Årets kampanje fra Godt Vann Drammensregionen fokuserer på vannsparing, og oppfordrer innbyggerne til å drikke mer vann.

Les mer om Godt vann drammensregionen

Les mer om vann og avløp

Til toppen