Søk rimeligere/og eller gratis kjernetid i barnehage

Du kan søke redusert betaling hele året, men for at det skal gjelde fra august i et nytt barnehageår er fristen 1. juni.

Kan du få redusert betaling?

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling gis til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense.

Disse satsene gjelder fra 1. august:

  • Husholdninger med lavere inntekt enn 366 667 kroner har rett til redusert foreldrebetaling. 
  • Husholdninger med lavere inntekt enn 642 700 kroner med to-, tre-, fire- eller femåringer har rett på 20 timer gratis kjernetid per uke.

Les mer om de ulike ordningene

Her kan du søke om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid