Pris og redusert betaling

Pris og redusert betaling

Informasjon om priser og mulighetene for redusert betaling i barnehagen.

Barnehage
Pris pr. måned 3 135 kr
Kostpenger pr. måned 300 kr

For de private barnehagene gjelder egne priser. 

Redusert betaling

  • Husholdninger med lavere inntekt enn 574 750 kroner har rett til redusert foreldrebetaling og må kontakte kommunen.
  • Husholdninger med lavere inntekt enn 545 500 kroner med to-, tre-, fire- eller femåringer i barnehage har rett på gratis kjernetid på 20 timer per uke.

Søknadsfrist for begge ordningene er 3. juni.

Søk om redusert betaling og/eller gratis kjernetid.

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, får du reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du får søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Man trenger ikke søke om søskenmoderasjon, reduksjonen blir automatisk lagt inn når man legger inn søknad om barnehageplass.

Til toppen