Pris og redusert betaling

Pris og redusert betaling

Informasjon om priser og mulighetene for redusert betaling i barnehagen.

Priser

Full plass

3 135 kroner i måneden.

Kostpenger

Fram til 18. august 2020 er kostprisen følgende:

  • Hof: 300 kroner i måneden
  • Holmestrand: 250 kroner i måneden
  • Sande: 250 kroner i måneden

Fra 1. august 2020 samordnes kostpengene til 300 kroner i måneden for alle de kommunale barnehagene.

For de private barnehagene gjelder egne priser. 

Redusert betaling

  • Husholdninger med lavere inntekt enn 574 750 kroner har rett til redusert foreldrebetaling og må kontakte kommunen.
  • Husholdninger med lavere inntekt enn 545 500 kroner med to-, tre-, fire- eller femåringer i barnehage har rett på gratis kjernetid på 20 timer per uke.

Søknadsfrist for begge ordningene er 3. juni.

For å søke, benytt søknadsskjema for redusert betaling og/eller gratis kjernetid (PDF, 537 kB).

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, får du reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du får søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.