Pris og redusert betaling

Pris og redusert betaling

Informasjon om priser og mulighetene for redusert betaling i barnehagen.

Barnehage
Barnehage Priser
Pris pr. måned 3 315 kr
Kostpenger pr. måned 330 kr
Priser barnehage fra 01.01.2022
Størrelse på plass Pris, plass per måned Pris, kost per måned
Full plass 3315 kr 330 kr
80% plass 2984 kr 264 kr
70% plass 2652 kr 230 kr
60% plass 2321 kr 198 kr
50% plass 1989 kr 165 kr
40% plass 1658 kr 132 kr

Fra 01.08.2022 reduseres maksprisen til 3050 kr pr mnd for full plass.

For de private barnehagene gjelder egne priser. 

Moderasjonsordninger

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i Holmestrand kommune, får du reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du får søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent.

En trenger ikke søke om søskenmoderasjon, reduksjonen blir automatisk lagt inn når man legger inn søknad om barnehageplass.

Har du lav inntekt?

  • Husholdninger med lavere inntekt enn 607 750 kroner har rett til redusert foreldrebetaling og må kontakte kommunen.
  • Husholdninger med lavere inntekt enn 583 650 kroner med to-, tre-, fire- eller femåringer i barnehage har rett på gratis kjernetid på 20 timer per uke. Fra 01. august 2022 settes inntektsgrensen til kr 598.825.

En kan søke om redusert betaling hele året, men for at det skal gjelde fra august i et nytt barnehageår så er fristen 1 juni. 

For deg med barnehageplass i Holmestrand kommune

Søk om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid

For deg med barnehageplass utenfor Holmestrand kommune

Benytt søknadskjema under om du er bosatt i Holmestrand kommune, men barnet ditt går i barnehage utenfor kommunen.

Søk om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid.

Redusert foreldrebetaling gjelder første barnet

Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, med 30 prosent reduksjon for det tredje barnet, og oppover med 50 prosent reduksjon.

Til toppen