Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Pris og redusert betaling

Pris og redusert betaling

Informasjon om priser og mulighetene for redusert betaling i barnehagen.

Barnehage
Barnehage Priser
Pris pr. måned 3 230 kr
Kostpenger pr. måned 320 kr
Priser barnehage fra 01.01.2021
Størrelse på plass Pris, plass per måned Pris, kost per måned
Full plass 3230 kr 320 kr
80% plass 2907 kr 256 kr
70% plass 2584 kr 224 kr
60% plass 2261 kr 192 kr
50% plass 1938 kr 160 kr
40% plass 1615 kr 128 kr

For de private barnehagene gjelder egne priser. 

Moderasjonsordninger

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i Holmestrand kommune, får du reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du får søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent.

En trenger ikke søke om søskenmoderasjon, reduksjonen blir automatisk lagt inn når man legger inn søknad om barnehageplass.

Har du lav inntekt?

  • Husholdninger med lavere inntekt enn 592 167 kroner har rett til redusert foreldrebetaling og må kontakte kommunen.
  • Husholdninger med lavere inntekt enn 566 100 kroner med to-, tre-, fire- eller femåringer i barnehage har rett på gratis kjernetid på 20 timer per uke.
  • Fra 1. august 2021 er det husholdninger med lavere inntekt enn 583 650 kroner med to-, tre-, fire- eller femåringer i barnehage har rett på gratis kjernetid på 20 timer per uke.

En kan søke om redusert betaling hele året, men for at det skal gjelde fra august i et nytt barnehageår så er fristen 1 juni. 

Søk om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid.

Redusert foreldrebetaling gjelder første barnet

Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, med 30 prosent reduksjon for det tredje barnet, og oppover med 50 prosent reduksjon.

Til toppen