Intranettet, for deg som ansatt

På kommunens intranett finner du informasjon til ansatte, nyheter i organisasjonen, intern kurskalender, interne utlysninger av stillinger, internkontrollsystemet Compilo, informasjon om lønnsslipp. med mer.  

Logg på intranett med PC, mobil eller nettbrett

Hvis du ikke er tilkoblet jobbnettet kan du kan logge inn på intranett med din e-postadresse og det passordet du bruker for å logge deg på jobbPC. Er du på arbeid skal du komme direkte inn. 

https://intranett.holmestrand.kommune.no