Barnehageopptak

Barnehageopptak

Alle kommunale og private barnehager i kommunen samarbeider om opptak av barn.

Søknadsfrist for hovedopptaket: 1. mars

Søk barnehageplass her

Rett til barnehageplass

Hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august, har han eller hun rett til barnehageplass fra august.

Hvis barnet ditt fyller ett år i september, oktober eller november, har han eller hun rett til barnehageplass fra den måneden han eller hun fyller ett år.

Søknader for barn som fyller ett år etter 1. desember, vil ikke bli behandlet i hovedopptaket, kun i løpende opptak gjennom året.

Nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne eller barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester, skal prioriteres jf. Barnehageloven § 13. Da må skriftlig dokumentasjon i tillegg sendes kommunen.

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til barnehagene eller kommunens servicetorg.
Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet i årets hovedopptak. Søknadene vil bli behandlet i løpende opptak når det er ledige barnehageplasser.