Hof barnehage

Hof barnehage ligger i gangavstand til Hof sentrum og består av fire avdelinger.

Besøksadresse

Lindsetveien 1, 3090 Hof

Åpningstid

6.30–17

Telefon

33 05 96 50

E-post

hof.barnehage@holmestrand.kommune.no

Hof barnehage

 

Kontakt avdeling

Bjørkekvisten: 409 00 497
Furukongla:      482 00 729
Grantoppen:     409 00 495
Eikenøtta:          409 00 496