Kleiverud barnehage

Kleiverud barnehage er en seks-avdelings barnehage med tre småbarnsavdelinger og tre storbarnsavdelinger. 

Besøksadresse

Kleiverudveien 195, 3086 Holmestrand

Åpningstid

6.45–17

Telefon

33 05 96 60

E-post

kleiverud.barnehage@holmestrand.kommune.no

Kleiverud barnehage

Kontakt avdeling

Diamanten:    409 03 890
Stjerna:            409 11 193 
Rektangelet:  948 03 512
Trekanten:      409 03 891
Sirkelen :         948 09 683
Kvadratet:       409 03 892