Kurstilbud

Barne- og familiesenteret tilbyr flere kurs og grupper til ungdom og foreldre. Hvis du er interessert, ta kontakt med din faste helsesykepleier eller sentralbordet til Barne- og familiesenteret.

For gravide

Fødselsforberedende kurs

Under svangerskapet kan du være med på fødselsforberedende kurs. Jordmor vil gjennomgå fødselsprosessen, partners rolle og hva som skjer når du kommer til ditt fødested. Helsesykepleier vil snakke om den første tiden med den nyfødte, amming/mating og psykisk helse i barseltiden. Kurset passer for gravide med eller uten partner.  

For foreldre til små barn

Barselgruppe

Når barnet ditt er omtrent 2 måneder, vil du bli invitert til barselgruppe sammen med andre foreldre med barn i samme alder. Målet med gruppen er å bli kjent med andre i samme situasjon. På denne første samlingen er temaene blant annet "hvordan roe barnet" og "den nye familien". Det oppfordres til at foreldrene avtaler nye møter for sosialt fellesskap og støtte. 

Søvn, følelser og grensesetting

Kurstilbudet er for foreldre som ønsker å lære mer om barnets søvn og følelser, eller å sette grenser på en god måte. Kursene er enkeltstående, så du kan velge selv hvilke du ønsker å være med på. Temaene rullerer og kurset varer ca. 2 timer.  Ta kontakt med helsestasjonen for å finne den dagen som passer for deg, og for å melde deg på. 

Foreldreveiledning i grupper (ICDP)

Program for foreldreveiledning er et tilbud for alle foreldre med barn opp til 18 år. Gjennom programmet kan du møte andre foreldre for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn. 

Samtalene i foreldregruppene tar utgangspunkt i dine og de andre deltakernes erfaringer fra hverdagen. Oppmerksomheten er rettet mot hvordan foreldre oppfatter barna sine.

Kurset går over ca. 8 samlinger. Du kan lese mer om ICDP her.

Gruppetilbud

Gruppetilbud
Gruppe Oppstart Tidspunkt Sted
Fødselsforberedende kurs Nytt kurs til våren 13-15.30 Holmestrand helsestasjon
Barselgruppe Fortløpende Dagtid Alle helsestasjonene
Enkeltkurs om søvn, følelser og grensesetting Søvn 18. januar, følelser 8. mars og grenser 26. april 9-11 Holmestrand helsestasjon
Foreldreveiledningskurs - ICDP (barn) 6. mars 12.30-14.30 Holmestrand helsestasjon
Foreldreveiledningskurs - ICDP (barn) 9. april 17.30-19.30 Sande helsestasjon

For ungdom og foreldre til skolebarn

Mestringskurs for ungdom

Kurset, som går over fem samlinger, gir deg kunnskap om hva nedstemthet, engstelse og stress er, hvordan tanker og følelser henger sammen, og hva du kan gjøre for å få det bedre. Du får oppgaver som du kan jobbe med hjemme mellom samlingene, og lager en plan for hvordan du kan mestre ditt liv videre. Foreldre blir invitert til en samling der de får informasjon om innholdet i kurset og hvordan de kan støtte ungdommen sin på best mulig måte. Kurset baserer seg på kognitiv atferdsterapi.

Foreldrekurs for foreldre med engstelige barn

Kurset, som går over fire samlinger, gir deg kunnskap om hva engstelse og frykt er, om sammenheng mellom situasjoner, tanker og følelser, tankefeller og ulike foreldrestrategier. Du får lære metoder for å håndtere og senke barnets engstelighet. Mellom kursene får du oppgaver som du kan jobbe med hjemme. Passer for deg med barn på barneskolen. Kurset baserer seg på kognitiv atferdsterapi.

Foreldreveiledning i grupper (ICDP)

Program for foreldreveiledning er et tilbud for alle foreldre med barn opp til 18 år. Gjennom programmet kan du møte andre foreldre for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn. 

Samtalene i foreldregruppene tar utgangspunkt i dine og de andre deltakernes erfaringer fra hverdagen. Oppmerksomheten er rettet mot hvordan foreldre oppfatter barna sine.

Kurset går over ca. 8 samlinger. Du kan lese mer om ICDP her.

Friskliv UNG - Endring av levevaner

Ønsker du en endring i egen livsstil, kan kurset «Endring av levevaner» være noe for deg. Her lærer du mer om aktivitet, søvn og matvaner, setter personlige mål og får individuell oppfølging. Du kan lese mer på denne nettsiden: Friskliv UNG kurs

Kurstilbud

Kurstilbud
Gruppe Oppstart Tidspunkt Sted
Foreldreveiledningskurs - ICDP (barn) 6. mars 12.30-14.30 Holmestrand helsestasjon
Foreldrekurs, engstelige barn 2. februar 8.45-10.45 Holmestrand helsestasjon
Foreldreveiledningskurs - ICDP (barn) 9. april 17.30-19.30 Sande helsestasjon
Foreldreveiledningskurs - ICDP (ungdom) Utsatt til høsten
Endring av levevaner Februar og september Sande helsestasjon
* Ungdom må være motivert for gjennomføring

For ansatte i kommunen

Dersom ansatte i kommunen ønsker kortreist kompetanseheving i sin tjeneste på et tema som omhandler barn og unge - ta kontakt, så lager vi et opplegg som passer for dere.