Kurstilbud

Kurstilbud

Barne- og familiesenteret tilbyr flere kurs og grupper til ungdom og foreldre. Hvis du er interessert, ta kontakt med din faste helsesykepleier eller sentralbordet til Barne- og familiesenteret.

For gravide

Fødselsforberedende kurs

Under svangerskapet kan du være med på fødselsforberedende kurs. Her vil du få informasjon av jordmor om hva som skjer når du kommer til sykehuset for å føde. Helsesykepleier vil også være tilstede og informere om tilbudet på helsestasjonen etter at barnet er født.

For foreldre til små barn

Barselgruppe

Når barnet ditt er omtrent 2 måneder, vil du bli invitert til barselgruppe sammen med andre foreldre med barn i samme alder. Målet med gruppen er å bli kjent med andre i samme situasjon. På denne første samlingen er temaene blant annet "hvordan roe barnet" og "den nye familien". Det oppfordres til at foreldrene avtaler nye møter for sosialt fellesskap og støtte. 

Søvn, følelser og grensesetting

Kurstilbudet er for foreldre som ønsker å lære mer om barnets søvn og følelser, eller å sette grenser på en god måte. Kursene er enkeltstående, så du kan velge selv hvilke du ønsker å være med på. Temaene rullerer fra uke til uke og kurset varer ca. 2 timer.  Ta kontakt med helsestasjonen for å finne den dagen som passer for deg, og for å melde deg på. 

Foreldreveiledning i grupper (ICDP)

Program for foreldreveiledning er et tilbud for alle foreldre med barn opp til 18 år. Gjennom programmet kan du møte andre foreldre for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn. 

Samtalene i foreldregruppene tar utgangspunkt i dine og de andre deltakernes erfaringer fra hverdagen. Oppmerksomheten er rettet mot hvordan foreldre oppfatter barna sine.

Kurset går over ca. 8 samlinger. Du kan lese mer om ICDP her.

Gruppetilbud

Gruppetilbud
Gruppe Oppstart Tidspunkt Sted
Fødselsforberedende kurs 13.april 13.30-15.30 Holmestrand helsestasjon
Fødselsforberedende kurs 10.mai 16-18 Sande helsestasjon
Barselgruppe Fortløpende Dagtid Alle helsestasjonene
Enkeltkurs om søvn, følelser og grensesetting Søvn 27. januar, følelser 31. mars og grensesetting 28. april. 9-10.30 Holmestrand helsestasjon
Foreldreveiledningskurs - ICDP (barn) Uke 13 (onsdager) 8 samlinger 17.30-19.30 Holmestrand helsestasjon

For ungdom og foreldre til skolebarn

Kurs i mestring av nedstemthet for ungdom på ungdomsskolen og videregående skole

Kurset, som går over fem samlinger, gir deg kunnskap om hva nedstemthet og depresjon er, hvordan tanker og følelser henger sammen, og hva du kan gjøre for å få det bedre. Du får oppgaver som du kan jobbe med hjemme mellom samlingene, og lager en plan for hvordan du kan mestre ditt liv videre. Foreldre blir invitert til en samling der de får informasjon om innholdet i kurset og hvordan de kan støtte ungdommen sin på best mulig måte. Kurset baserer seg på kognitiv atferdsterapi.

Kurs i mestring av engstelse for ungdom på ungdomsskolen og videregående skole

Kurset, som går over fem samlinger, gir deg kunnskap om hva engstelse og frykt er, hvordan tanker og følelser henger sammen, og hva du kan gjøre for å få det bedre. Du får oppgaver som du kan jobbe med hjemme mellom samlingene, og lære noen metoder som gjør at du kan mestre engsteligheten din. Foreldre blir invitert til en samling der de får informasjon om innholdet i kurset og hvordan de kan støtte ungdommen sin på best mulig måte. Kurset baserer seg på kognitiv atferdsterapi.

Foreldrekurs for foreldre med engstelige barn

Kurset, som går over tre samlinger, gir deg kunnskap om hva engstelse og frykt er, om sammenheng mellom situasjoner, tanker og følelser, tankefeller og ulike foreldrestrategier. Du får lære metoder for å senke barnets engstelighet og trene på sosiale ferdigheter. Mellom kursene får du oppgaver som du kan jobbe med hjemme. Passer for deg med barn på barneskolen. Kurset baserer seg på kognitiv atferdsterapi.

Foreldreveiledning i grupper (ICDP)

Program for foreldreveiledning er et tilbud for alle foreldre med barn opp til 18 år. Gjennom programmet kan du møte andre foreldre for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn. 

Samtalene i foreldregruppene tar utgangspunkt i dine og de andre deltakernes erfaringer fra hverdagen. Oppmerksomheten er rettet mot hvordan foreldre oppfatter barna sine.

Kurset går over ca. 8 samlinger. Du kan lese mer om ICDP her.

Friskliv UNG

Ønsker du en endring i egen livsstil, kan kurset «Små skritt – store forbedringer»  være noe for deg. Her lærer du mer om aktivitet, søvn og matvaner, setter personlige mål og får individuell oppfølging. Du kan lese mer på denne nettsiden: Friskliv UNG kurs

Kurstilbud

Kurstilbud
Gruppe Oppstart Tidspunkt Sted
Kurs i mestring av engstelse for ungdom 8.-10. klasse* 12. april (5 samlinger) Onsdager 14-15.30 Holmestrand helsestasjon
Kurs i mestring av nedstemthet for ungdom 8.-10. klasse* Høst 2023 Onsdager 14-15.30 Holmestrand helsestasjon
Foreldrekurs, engstelige barn 17. februar (4 samlinger). Nytt kurs høsten 2023. Annenhver fredag 8.30-10 Holmestrand helsestasjon
Foreldreveiledningskurs - ICDP (barn) Uke 13 (onsdager) 8 samlinger 17.30-19 Holmestrand helsestasjon
Foreldreveiledningskurs - ICDP (ungdom) Nytt kurs høst 2023
«Små skritt – store forbedringer» Februar og september Sande helsestasjon
* Ungdom må være motivert for gjennomføring

For ansatte i kommunen

Dersom ansatte i kommunen ønsker kortreist kompetanseheving i sin tjeneste på et tema som omhandler barn og unge - ta kontakt, så lager vi et opplegg som passer for dere. 

Til toppen