Hva ser vi - signaler hos barn og unge

Barn og unges uttrykk for utrygghet eller tegn på at de lever i en vanskelig omsorgssituasjon skal alltid tas på alvor. Hvordan barn og unge kommuniserer at de har det vanskelig vil variere. En sjekkliste over barn og unges signaler vil derfor aldri være helt utfyllende. Signalene må også sees i forhold til barnets alder og situasjon.

Det er viktig at du ikke trekker konklusjoner du ikke har grunnlag for, også i familier der det ikke er omsorgssvikt kan mange av tegnene og signalene vises.  Det er viktig å være oppmerksom på at noen barn som lever i familier med psykisk vansker, vold eller rus, ofte kompenserer for manglende omsorg ved å være overdrevent ansvarlige og tilpasningsdyktige. Det er derfor ikke alle barn som viser tydelige symptomer.

Barn som har opplevd omsorgssvikt forteller at det viktigste var at noen så, og viste at de brydde seg.

Signaler