Tibir og PMTO

Holmestrand kommune innfører et nytt program for å hjelpe barn og familier i risiko. 

Tibir

Tibir står for Tidlig Innsats for Barn i Risiko. Tilbudet er for familier med barn mellom 3 og 12 år som har utfordringer med adferdsproblemer, eller står i fare for å utvikle dette. Tibir-modellen består av flere ulike tilbud på forskjellige nivåer tilpasset den enkelte familie. Målet er å forebygge og avhjelpe adferdsproblemer tidlig og bidra til gode relasjoner mellom barnet og foreldrene.

Tibir består av flere hjelpetiltak, blant annet PMTO.

PMTO

PMTO er et tilbud til foreldre der barnet viser adferdsproblemer. Dette er en behandling der foreldrene får trene på konstruktive måter å møte barnet sitt på.
PMTO står for Parent Management Training – Oregon.

Tibir og PMTO i Holmestrand

Holmestrand kommune har gått inn for å bli en «Tibir-kommune». Tiltakene som ligger i programmet, skal gjennomføres av ulike tjenester under oppvekstområdet i kommunen. 4 medarbeidere starter utdanning for å bli PMTO-terapeuter i 2023. Programmet vil bli innført gradvis. Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge står ansvarlig for opplæring og veiledning av kommunen.

Du kan lese mer om programmet på nettsiden Tips og ressurser for foreldre; PMTO og Tibir