Godt alkovett: Av-og-til

Godt alkovett: Av-og-til

Av-og-til samarbeider med kommuner over hele landet om lokaltilpasset rusforebygging. Holmestrand kommune er en av de kommunene. Sammen jobber vi for å forebygge og redusere alkoholskader, og gjøre hverdagen tryggere for alle som bor i kommunen.

Av-og-til Lokalt er en forebyggende metode, der kommuner bruker formelle og uformelle arenaer for løfte tema alkohol og alkovett. Mange aktører blir mobilisert for å jobbe med forebygging: helsestasjoner, barnehager og skoler, politi, næringsliv, frivillige organisasjoner, idretten og ildsjeler i lokalmiljøet. Målet er å skape refleksjon, diskusjoner og endret drikkeadferd blant innbyggerne i kommunen.

  • Jobber med holdningsskapende arbeid for godt alkovett i samfunnet.
  • Arbeidet er rettet mot situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre.
  • Bak Av-og-til står politiske partier, faglige- og frivillige organisasjoner.
  • Samarbeider lokalt med 60 kommuner over hele Norge.
  • Ble stiftet i 1981 som Alkokutt og skiftet navn til Av-og-til i 2007.

Kontaktperson 

Monica Skytte Kristoffersen, folkehelserådgiver i Holmestrand kommune
monica.skytte.kristoffersen@holmestrand.kommune.no

Les mer om Av-og-til

Til toppen