Godt alkovett: Av-og-til

Du bor i en Av-og-til-kommune! Holmestrand kommune har en samarbeidsavtale med alkovettorganisasjonen Av-og-til. Av-og-til tilbyr en forebyggingsmetode som vi i kommunen tilpasser våre behov, ønsker og ideer. 

Sammen jobber vi for godt alkovett i situasjoner der alkohol utgjør en risiko, eller kan være til ulempe for en selv og andre. Alkovett handler om å ha et reflektert forhold til alkoholvanene sine, og om å tenke gjennom om man skal drikke og hvor mye man skal drikke i ulike situasjoner.

Alkoholbruk koster samfunnet opp mot 100 milliarder kroner i året gjennom tapt helse og livskvalitet, sykefravær og kostnader til helse- og velferdstjenester. Av-og-til samarbeider med kommuner over hele landet for å bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle.

Av-og-til ble etablert på Stortinget under navnet Alkokutt og har siden 1980-tallet vært en bred og samlende aktør på forebyggingsfeltet på tvers av politiske og andre skillelinjer. Bak Av-og-til står bredden av det frivillige Norge, blant annet frivillige organisasjoner, politiske partier og organisasjoner på rus- og forebyggingsfeltet. 

Alkovett og temaer

Kontakt oss gjerne!

Vil du være med å støtte opp om lokal alkoholforebygging? Alkoholforebygging er viktig, enten vi snakker om trafikken, på sjøen, på sosiale møteplasser, i idrettsklubben, på arbeidsplassen eller på arenaer der barn og unge ferdes. Vil du vite mer om arbeidet, ta kontakt!