Innsyn i kommunale arkiver

Ønsker du å se dokumenter for eiendommen din, som byggetegninger og tillatelser? Her følger en oversikt over ulike arkiver vi har tilgjengelig. 

Dokumenter tilgjengelig på nett:

Flere dokumenter fra kommunens saksbehandling er tilgjengelig via våre selvbetjeningsløsninger:

Innsyn i dokumenter - byggesak
Selvbetjeningsløsning Hva finner du? Tidsrom
Byggesaksdialog Kart som viser byggesaker 2020 og senere
Dokumentinnsyn Dokumenter fra kommunens saksarkiver 2018 (Sande - 2019) og senere
Politisk møteplan Dokumenter fra politiske møtesaker for Holmestrand kommune 2018 og senere
Historisk møteplan Holmestrand Dokumenter fra politiske møtesaker for Holmestrand kommune 2008 - 2017
Historisk møteplan Sande Dokumenter fra politiske møtesaker for Sande kommune 2015 - 2019
Historisk møteplan Hof Dokumenter fra politiske møtesaker for Hof kommune 2008 - 2017


Disse dokumentene må bestilles for seg:
Dokumenter som ikke er tilgjengelig via selvbetjeningsløsningene må håndteres manuelt via betalingstjenestene Infolande-torg eller ePlassen eller via e-post til postmottak. Dette gjelder i all hovedsak alle dokumenter fra før 2018 (2019 for Sande) som ikke er behandlet politisk og dokumenter som er unntatt fra nettpublisering på grunn av personvernhensyn eller annet.