Eksempler på tegninger

For en rask og effektiv byggesaksbehandling, er det viktig at du som søker sender inn riktig inntegnede og illustrerte byggetegninger. Dette vil hjelpe bygningsmyndigheten med raskest mulig kunne danne seg en forståelse og ta stilling til søknaden din. Her finner du eksempler på slike tegninger.

Enebolig

Fasadetegning, enebolig, skrånende terreng, eksempel (PDF, 5 MB)

Snittegning, ny enebolig, eksempel 1 (PDF, 3 MB)

Snittegning, ny enebolig, eksempel 2 (PDF, 3 MB)

Snittegning, ny enebolig, eksempel 3 (PDF, 269 kB)

Tilbygg

Fasadetegning, tilbygg, eksempel 1 (PDF, 3 MB)

Fasadetegning, tilbygg, eksempel 2 (PDF, 3 MB)

Fasadetegning, tilbygg, eksempel 3 (PDF, 4 MB)

Plantegning, tilbygg, eksempel (PDF, 530 kB)

Garasje

Fasadetegning, garasje, eksempel 1 (PDF, 4 MB)

Fasadetegning, garasje, eksempel 2 (PDF, 4 MB)

Snittegning, garasje, eksempel 1 (PDF, 3 MB)