Eiendom og tomt

Skal du opprette eller endre eiendom, eller trenger du eiendomsinformasjon, kan du få hjelp til dette på denne siden. Du finner også lenke til kommunens gebyrregulativ og lenker til søknadsskjemaer nederst på siden.

Temaer

Trykk på et tema nedenfor for å lese om det

Priser

Her finner du gebyrer for matrikkelsaker

Søknadsskjemaer

Nedenfor er linker til søknadsskjemaer og andre skjemaer som brukes for de forskjellige sakstypene nevnt ovenfor. 

Søknad om oppretting og endring av eiendom (PDF, 104 kB)

Erklæring om arealoverføring

Krav om sammenslåing av eiendommer

Søknad om seksjonering av eiendom

Søknad om reseksjonering av seksjonert eiendom

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (klarlegging og påvisning av grenser)
 

Nabovarselskjemaer finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine sider:

Hent skjema for nabovarsel her