Koronasituasjonen

24.01.2022 15.59

Koronainformasjon fra plan, bygg, landbruk, kart og geodata

Det er åpnet for forhåndskonferanser i digital form på plattformen Teams. Det er ikke åpnet for drop-in.

Eiendom og tomt

Eiendom og tomt

Skal du opprette eller endre eiendom, finner du nyttig informasjon her med søknadsskjema nederst på siden.

Søknadsskjemaer

Nedenfor er linker til søknadsskjemaer og andre skjemaer som brukes for de forskjellige sakstypene nevnt ovenfor. 

 

Erklæring om arealoverføring

Krav om sammenslåing av eiendommer

Søknad om seksjonering av eiendom

Søknad om reseksjonering av seksjonert eiendom

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (klarlegging og påvisning av grenser)

Nabovarselskjemaer finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine sider:

Hent skjema for nabovarsel her

Til toppen