Feier, peis og brannvern

I Holmestrand kommune er det Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) som utfører pipefeiing og tilsyn av fyringsanlegg. På denne siden kan du lese mer om feiing, bålbrenning og brannvern.

Feiing og tilsyn

Feierens oppgaver er feiing av skorsteiner/piper og tilsyn med fyringsanlegg. Må du endre dato/tid for feiing, ringer du 930 04 797.
Les mer på VIBR sin nettside om feiing og tilsyn

Bålbrenning

I vår kommune er all åpen brenning forbudt hele året. Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i Norge. Det er noen unntak, men du må sette deg inn i reglene.
Les mer på VIBR sine nettside om bålbrenning

Forebygge brann

Ingen redder flere liv enn røykvarsleren. Skulle det oppstå brann bidrar fungerende røykvarslere til tidlig varsling. Ved brann må du varsle andre som er i fare, å sørge for at alle kommer seg ut i tide. Er det et mindre branntilløp kan du prøve å slukke om du ikke utsetter deg selv for fare. Ved brann eller ulykke ringer du 110
Les mer om brannforebygging

Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv. Send inn din bekymring via branntips

Tett trehusbebyggelse i Holmestrand sentrum

Kart over Holmestrand by og områdene øst og vest med tett trehusbebyggelse - Klikk for stort bildeTett trehusbebyggelse i Holmestrand by Riksantikvarens kart

I Holmestrand kommune er det to områder som defineres som «tett trehusbebyggelse»: Område øst og område vest. I tett trehusbebyggelse er det nødvendig med overordnede tiltak for å sikre at branner i en bygning ikke sprer seg til naboen.

  • Eier har ansvaret for sin bygning
  • Kommunen har ansvar for organisering av overordnede brannsikringstiltak
  • Det arbeides med en brannsikringsplan for disse områdene.
  • Brannvesenet er med i prosjektet
  • Kommunen er i dialog med innbyggere som bor på eller eier eiendom i disse områdene, for å få fram de beste tiltakene.

Les mer om tilskuddsordninger for deg som eier en verneverdig bygning