Eiendomsskattelister

Eiendomsskattelister

Å legge ut til offentlig ettersyn betyr at dokumentene i saken blir gjort tilgjengelig for alle.

Eiendomsskattelisten blir lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside.

Melding om takst og skatt er sendt ut til eier eller fester med endring i grunnlaget.

Eiendomsskattelisten 2023

Skatteliste 2023 - offentlig ettersyn - sortert på gbnr (PDF, 2 MB)

Skatteliste 2023 - offentlig ettersyn - fritak - sortert på gbnr (PDF, 124 kB)

 

Skatteliste 2023 - offentlig ettersyn - sortert på adresse (PDF, 2 MB)

Skatteliste 2023 - offentlig ettersyn - fritak - sortert på adresse (PDF, 124 kB)

Til toppen