Eiendomsskattelister

Å legge ut til offentlig ettersyn betyr at dokumentene i saken blir gjort tilgjengelig for alle.

Eiendomsskattelisten blir lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside.

Melding om takst og skatt er sendt ut til eier eller fester med endring i grunnlaget.

Eiendomsskattelister 2024
Tittel Publisert Type
SkattelisteOffentligEttersyn_2024_adresse

SkattelisteOffentligEttersyn_2024_adresse.pdf

01.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_2024_adresse.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_2024_gbnr

SkattelisteOffentligEttersyn_2024_gbnr.pdf

01.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_2024_gbnr.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_2024_Fritak_gbnr

SkattelisteOffentligEttersyn_2024_Fritak_gbnr.pdf

01.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_2024_Fritak_gbnr.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_2024_Fritak_adresse

SkattelisteOffentligEttersyn_2024_Fritak_adresse.pdf

01.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_2024_Fritak_adresse.pdf