Klage på eiendomsskatt

Klage på eiendomsskatt

Mener du taksten eller utskrevet eiendomsskatt er feil?

Frist for å klage til kommunen

Klagen må være skriftlig, om mulig underbygget med dokumentasjon, og den skal være levert til kommunen innen klagefristen. Siste frist for innsending av klage er 12. april.

Bruk gjerne vårt digitale klageskjema. Eventuelt kan klagen sendes på e-post til eskatt@holmestrand.kommune.no

Alternativt på brevpost til Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand

Klageskjema for eiendomsskatt

Du kan klage på:

Feil faktaopplysninger (type og antall bygg, arealer, etasjebenevnelser med mer)
Eksempel: 

 • Boligen din er oppført med 150 kvm, men er ikke mer enn 120 kvm.
 • Loftet ditt er oppført som en etasje, men er ikke måleverdig.
 • Du har revet et bygg, men dette er ikke registrert hos oss.

Taksten
Eksempel: 

 • Taksten er for høy i forhold til hva eiendommen nylig er omsatt for. 

Manglende bunnfradrag
Eksempel: 

 • Du eier en tomannsbolig og har kun fått ett bunnfradrag når du skulle hatt to.

Du kan ikke klage på:

 • At eiendomsskatt er innført i kommunen 
 • Skattenivået
 • Promillen
 • Størrelsen på bunnfradraget
 • Sonefaktor
 • Vedtektene
 • Takseringsreglene

For de eiendommen hvor eiendomsskatten er beregnet ut i fra Skatteetatens formuesgrunnlag må en klage sende til Skatteetaten. Kommunen har ingen mulighet til å påvirke den verdien. Les mer hos Skatteetaten.

Jeg har klaget på taksten, må jeg fremdeles betale eiendomsskatten?

Ja, fakturaen må betales i sin helhet. Hvis utfallet av klagesaken går i klagers favør vil kommunen betale tilbake det du har betalt for mye.

Klage etter fristen

Klager innsendt etter fristen kan bli avvist. Etter fristen er det et vilkår at klageren ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring gjelder i eiendomsskattesaker.

Oppfyller du vilkårene for å klage etter fristen, må du benytte skjema over.

Til toppen