Bostøtte

Bostøtte

Bostøtte er en statlig tilskuddsordning til eldre, trygdede og barnefamilier med svak økonomi og høye boutgifter.

Ordningen administreres av Husbanken og kommunen. Støttebeløpet beregnes ut fra forholdet mellom inntekter, boutgifter og antall personer i husstanden. 

  • For å få støtte må det i husstanden enten være barn under 18 år og/eller person som har fylt 65 år eller person som mottar trygd, attføring eller andre ytelser fra folketrygden som f.eks. grunn- eller hjelpestønad.
  • Husstanden er også støtteberettiget dersom en person i husstanden mottar introduksjonsstønad.
  • Boligen må enten være tilknyttet et borettslag, være eid, innleid eller formidlet av kommunen, eller ha et løpende lån i Husbanken.
  • For trygdede og pensjonister med inntekt inntil 30 % over folketrygdens minsteytelser gjelder ingen boligvilkår.
  • For barnefamilier er det ikke knyttet finansieringsvilkår til boligen.
  • For enkelte grupper er det knyttet arealkrav til boligen

For å få vite mer om bostøtte, kontakt NAV Holmestrand som administrerer ordningen for Husbanken i Holmestrand kommune, eller les mer om bostøtte på Husbankens hjemmeside.​​​​​​​

Kan jeg få bostøtte?​​​​​​​

E-post: postmottak@holmestrand.kommune.no
Tlf: 55 55 33 33
Postadresse: NAV Holmestrand, Postboks 213, 3081 Holmestrand
Besøksadresse: NAV Holmestrand, Langgt. 37, 3080 Holmestrand

Til toppen