Bostøtte

Bostøtte er en statlig tilskuddsordning til eldre, trygdede og barnefamilier med svak økonomi og høye boutgifter.

Ordningen administreres av Husbanken og kommunen. Støttebeløpet beregnes ut fra forholdet mellom inntekter, boutgifter og antall personer i husstanden. 

Kan du få bostøtte?

Ja, hvis du er

  • over 18 år og ikke i førstegangstjenesten
  • under 18 år og har barn

Er du eller andre i husstanden student/elev?

Boligen din må være godkjent til boligformål og ha 

  • egen inngang
  • eget bad og toalett
  • kjøkkenløsning
  • mulighet for hvile

Les mer om hva som er en godkjent bolig

Bor du i bokollektiv?

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Det gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er.
Kan jeg få bostøtte?
Beregn bostøtte

Søk bostøtte

​​​​​​​For å få vite mer om bostøtte, kontakt NAV Holmestrand som administrerer ordningen for Husbanken i Holmestrand kommune, eller les mer om bostøtte på Husbankens hjemmeside.

Spørsmål?

E-post: postmottak@holmestrand.kommune.no
Tlf: 55 55 33 33
Postadresse: NAV Holmestrand, Postboks 213, 3081 Holmestrand
Besøksadresse: NAV Holmestrand, Langgt. 37, 3080 Holmestrand