Søknadsskjemaer

Her finner du relevante søknadsskjemaer knyttet til temaet vann og avløp.

Søknader vann og avløp
Tittel Publisert Type
Søknad om utslipp av oljeholdig utløpsvann - digital utfylling

Søknad om utslipp av oljeholdig utløpsvann - digital utfylling pdf-fil

13.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skjema - Søknad - Oljeutskiller - pdf til utfylling.pdf
Søknad om utslipp av oljeholdig utløpsvann - utskrift

Søknad om utslipp av oljeholdig utløpsvann - utskrift pdf

13.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skjema - Søknad - Oljeutskiller - pdf til utskrift.pdf
Skjema for installasjon av fettavskiller - digital utfylling

Skjema for installasjon av fettavskiller - digital utfylling pdf

01.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknadsskjema-fettavskiller- pdf til utfylling_rev_01.04.2022.pdf
Skjema for installasjon av fettavskiller - utskrift

Skjema for installasjon av fettavskiller - utskrift pdf

01.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknadsskjema-fettavskiller- pdf til utfylling_rev_01.04.2022.pdf
Skjema - Årsrapport for oljeholdig avløpsvann_rev1

22.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skjema - Årsrapport for oljeholdig avløpsvann_rev1.pdf
Skjema - Årsrapport for fettholdig avløpsvann_rev1

22.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skjema - Årsrapport for fettholdig avløpsvann_rev1.pdf
Skjema - Arbeid og kontroll som skal utføres ved tømming av oljeutskilleranlegget_rev1

22.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skjema - Arbeid og kontroll som skal utføres ved tømming av oljeutskilleranlegget_rev1.pdf
HK - Skjema for tømming og kontroll av fettutskiller

22.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned HK - Skjema for tømming og kontroll av fettutskiller.pdf

Sanitærabonnement

Sanitærabonnement
Tittel Publisert Type
Ferdigmeldig av utført VA-arbeid - digital utfylling

Ferdigmeldig av utført VA-arbeid - digital utfylling pdf

23.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skjema_Ferdigmeldig_Utført VA-arbeid_rev.23.03.2021.pdf
Ferdigmeldig av utført VA-arbeid - utskrift

Ferdigmeldig av utført VA-arbeid - utskrift pdf

23.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skjema_Ferdigmeldig_Utført VA-arbeid_Utskrift_rev.23.03.2021.pdf
Søknad om sanitærabonnement - utskrift

Søknad om sanitærabonnement - utskrift pdf

04.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknadsskjema - Sanitærabonnement - pdf til utfylling-revidert 08.10.2020.pdf
Søknad om sanitærabonnement - digital utfylling

Søknad om sanitærabonnement - digital utfylling pdf

04.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknadsskjema - Sanitærabonnement - pdf til utfylling-revidert 08.10.2020.pdf

Vannmålere

 Installasjon/demontering av vannmåler

 Rekvisisjon for utlevering av vannmåler

Eldre pdf-skjemaer

Vannmålere
Tittel Publisert Type
Rekvisisjon/utlevering av vannmålere Holmestrand kommune - utskrift

Rekvisisjon/utlevering av vannmålere Holmestrand kommune - utskrift pdf

10.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skjema _rekvirering av vannmålere HK.pdf til utfylling_revidert_10.01.2020..pdf
Melding om installasjon/demontering av vannmåler i Holmestrand kommune 2020 - utskrift

Melding om installasjon/demontering av vannmåler i Holmestrand kommune 2020 - utskrift pdf

07.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vannmålerskjema_Holmestrand kommune_2021_pdf til utfylling_revidert_06.01.2021.pdf

For andre søknadsskjemaer - se skjemaportalen