Vannforsyning til Holmestrand

Vannforsyning til Holmestrand

Kommunens hovedmål er å levere trygt, sikkert og tilstrekkelig vann til kommunens innbyggere.

Drikkevannet leveres fra Farrisvannet, Eikeren og Blindevann. Selve vannbehandlingen utføres av Vestfold Vann IKS og Blindvannverket IKS der Holmestrand kommune er en av eierne.

Hvis du bor nord i kommunen og har vann fra Røysjø, kan du finne mer informasjon på nettsiden til Glitre vannverk.

Vi drifter og vedlikeholder kommunens vannledningsnett og vannbehandlingsanlegg. Ved feil og mangler kontakt vår døgnåpne vann- og avløpsvakt.

Til toppen