Legevakta Drammensregionen

Det er mange som oppsøker legevakta, og det kan bli lenge å vente før man får snakket med lege. 

Legevakta oppfordrer innbyggere til å ringe 116 117 før de møter opp, slik at riktig oppfølging kan avklares. Telefonsykepleier har høy kompetanse og kan gi god veiledning og kvalifiserte råd.

Kontaktinformasjon

Fra utlandet eller fra satellitt-telefon ringer du +47 32 25 41 70.

E-post: post@legevaktadrammen.no

Nettside: Legevakta i Drammensregionen

Beliggenhet

Legevakta i Drammensregionen IKS,  Rosenkrantzgt. 17, 3018 Drammen. Beliggenheten er vis à vis Fylkeshuset i Drammen. Avstand fra sykehuset er ca. 700 meter.

Hvordan kontakte legevakta?

På dagtid er det din fastlege som har ansvaret for øyeblikkelig hjelp. Det er fastlegen som kjenner deg best, og du oppfordres til å oppsøke din fastlege så langt det er mulig, i fastlegens åpningstid.

Når du kommer til legevakta, trekker du en kølapp for registrering. Finn frem ID med ditt personnummer mens du venter.

Har du pustebesvær, brystsmerter, allergisjokk – henvend deg direkte i luken.

Åpningstider

Døgnåpent alle dager.

Journalutskrift

Dette kan fås ved henvendelse til Legevakta - enten skriftlig eller ved personlig fremmøte. Samtykkeerklæring må underskrives, og det må fremvises legitimasjon.

Barn under 16 år

Begge foreldre må samtykke ved oppmøte, fremlegg av ID og fødselsattest. Det vil bli dokumentert i journal at kopi av deler/hele journal er utlevert. Utskrift koster 85 kr. Legevakta sender også alle epikriser til fastlegen.

Klager

Klager på behandling ber vi deg formulere skriftlig i et brev. Slike klager blir fremlagt for dem som har vært involvert i saken, og du vil få skriftlig svar tilbake. Kan sendes pr. post eller e-post til legevakta.