Tønsbergregionens Legevakt

Trenger du hjelp fra legevakten er det lurt å ringe først. Legevakten kontaktes når fastlegen din ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.

Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel ved ferie eller reise.

Kontaktinformasjon og åpningstider

Tlf: 116 117 (ring før du kommer)
Fra utlandet: 33 37 25 90

Adresse: Kjellengveien 2 B, 3125 Tønsberg

Åpningstider: døgnåpen

Nettside: Tønsbergregionens Legevakt

Parkering

Gratis parkering for besøkende til legevakten på merkede p-plasser. Bilens registreringsnummer må registres på parkeringsterminalen i resepsjonen.

Seksuelle overgrep-rom

Legevakten inneholder flere spesialfunksjoner. Lokalene har eget Seksuelle overgrep (SO) rom for mottak av pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep samt vold i nære relasjoner. Dette er utarbeidet i samarbeid med SO-mottaket i Vestfold.

Mottak av skader

Det er også tilrettelagte rom for mottak av skader, herunder eget brannskaderom, to akuttrom, smitte - og politirom med egne innganger.

Laboratoriekapasitet

Laboratoriekapasiteten er utstyrt slik at man kan få diagnostisert pasienten tidligere.

To ambulanser og legevaktbil

Legevakten har ambulansegarasje med plass til to ambulanser i tillegg til legevaktbil. Legevaktbilen er et samarbeidsprosjekt med Sykehuset i Vestfold. Bilen blir betjent av ambulansearbeider og lege. Oppdragene er tiltenkt å gi et bedre tilbud til pasienter som ikke kan komme seg til legevakten selv, og sikre at pasienter blir medisinsk avklart hjemme.

Døgntilbud – øyeblikkelig hjelp

Det er etablert en døgnbemannet sengepost med 13 plasser som åpnet 19. mars 2018. Tilbudet er for pasienter og brukere som trenger øyeblikkelig hjelp og omsorgstjenester (ØHD), men ikke har behov for sykehusinnleggelse. Plassene tilbys pasienter som har en avklart tilstand med behov for behandling.