Vaksinering

Noen vaksiner er anbefalt for voksne, enten for å friske opp vaksiner man fikk som barn, eller fordi risikoen for å få alvorlig forløp av noen sykdommer øker med alderen. Skal du reise til utlandet, er det i mange tilfeller krav til vaksinering.

→ Koronavaksine
→ Reisevaksinering
→ Influensavaksine
→ Pneumokokkvaksine
→ Meningokokkvaksine
→ Skogflåttencefalittvaksine
→ Apekoppvaksine
→ Generell anbefalinger om vaksine til voksne

Koronavaksine

Holmestrand kommune tilbyr fortsatt muligheter for koronavaksinering ut over våren 2024. Mer informasjon om dette kommer snart. 

Dersom du ikke hører til risikogruppene, men likevel ønsker å ta en oppfriskningsdose så gjelder dette tilbudet også for deg. Det samme gjelder for deg som fikk korona før du fikk tatt oppfriskningsdosen i høst, da kan du vaksinere deg når det har gått 4 mnd fra du ble frisk igjen.

Telefontid mandager og tirsdager

  • Telefontiden er mandager og tirsdager kl. 10-13
  • Ring oss på telefon om du har spørsmål angående koronavaksinering eller ønsker hjelp med å sette opp eller avbestille en time:  468 78 565

Hvis det er vanskelig å komme fram på telefon så send oss en SMS med navnet ditt så ringer vi deg opp igjen utenom telefontiden. 

Følgende grupper ble anbefalt å ta en oppfriskningsdose høsten 2023:

  • Personer i aldersgruppen 65 år og eldre, samt sykehjemsbeboere
  • Personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
  • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom, dersom barnets leger vurderer dette som viktig
  • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Enkelte som er utenfor de gruppene som er anbefalt en ny oppfriskingsdose denne høsten, vil ha behov for eller ønske om oppfriskingsdose av andre årsaker. Dette kan være grunnet reise, studieopphold, familiær situasjon eller andre forhold. 

Vaksinen er fortsatt gratis.¨

Nærmere informasjon om koronavaksinering kan du lese her

Utfyllende informasjon fra FHI kan du lese her

Reisevaksinering

Hvilke vaksiner du trenger å ta før du skal ut å reise, er avhengig av din alder, landet du skal til, hvor lenge du skal være borte, hvor mye smitte som finnes i landet og hvor tett på lokalbefolkningen du skal bo. Du kan få råd om vaksinering og bestille time på et vaksinasjonskontor, eller ved å ta kontakt med fastlegen din. Innbyggere i Holmestrand kommune bruker ofte vaksinasjonskontoret i Horten eller Drammen. Det finnes også private vaksineklinikker i Tønsberg. Det er ulik pris på vaksinene, og du må betale for vaksinene selv. Det er viktig å være ute i god tid før du skal reise, fordi noen vaksiner må settes i flere doser, og andre trenger noen uker på å virke godt.

→ På nettsidene til FHI kan du lese mer om reisevaksiner
→ På helsenorge.no kan du finne en oversikt over vaksinene du har fra før
→ Les mer om vaksinekontoret Horten på Horten kommune sine nettsider her 
→ Les mer her om Smittevernkontoret Drammen på Drammen kommune sine nettsider

Influensavaksine

Influensavaksine tilbys årlig, og settes vanligvis fra begynnelsen av oktober for å ha effekt kommende influensasesong.

Influensavaksine anbefales årlig til beboere i omsorgsboliger og sykehjem, alle fra fylte 65 år, gravide etter 12. svangerskapsuke og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko, premature barn, og barn og voksne med risikotilstander. I tillegg anbefales influensavaksine til helsepersonell, nærkontakter til immunsupprimerte, svinerøktere og mennesker som jobber med influensasyk tamfugl.

Det er visse grupper som anbefales å ta vaksine, se hvilke grupper som anbefales å ta vaksine her på FHI sine nettsider. Tilhører du gruppene kan du ta kontakt med fastlegen din for å få vaksine. Influensavaksinen må du betale selv. Vaksinen koster de overnevnte gruppene i underkant av 100 kroner, i tillegg kommer det ofte et administrasjonsgebyr.

Les mer her om Influensavaksine på FHI sine nettsider

Pneumokokkvaksine

Pneumokokkvaksine beskytter mot sykdom forårsaket av pneumokokkbakterien som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse. I tillegg kan bakterien gi et alvorlig sykdomsforløp som blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse med høy dødelighet.

Pneumokokkvaksine er anbefalt hvert sjette år og anbefalingen gjelder alle som er 65 år eller eldre, eller har immunsvikt eller kroniske sykdom.

Pneumokokkvaksine får du ved å ta kontakt med fastlegen din.

Les mer om Pneumokokkvaksinasjon for voksne på FHI sine nettsider

Meningokokkvaksine

Smittsom hjernehinnebetennelse kommer av meningokokk-bakteriene, og kan være livstruende eller gi varige skader. Ungdom mellom 16 og 19 år anbefales å ta vaksine mot meningokokker.

I Holmestrand kommune får alle ungdommer på videregående skole tilbud om meningokokkvaksine. Denne blir gitt gratis, men du må betale for selve vaksinen, ca. 400 kroner. Beskyttelsen varer i ca. 10 år.

Ta kontakt med helsesykepleier på skolen dersom du har spørsmål, eller les mer på FHI sine sider om Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Skogflåttencefalittvaksine

Vaksine mot skogflåttbåren encefalitt (TBE), som kan gi gir en infeksjon i nervesystemet, er anbefalt til voksne og barn som ferdes mye i skog og mark, og som erfaringsmessig ofte blir bitt av flått langs kysten i områder der det er rapportert humane tilfeller av skogflåttencefalitt (Agder, Telemark og Vestfold, tidligere Buskerud fylke). Det er viktig å være klar over at vaksinen mot TBE virus ikke beskytter deg mot borreliainfeksjon, som er en annen flåttbåren bakterie.

Ønsker du informasjon om skogflåttencefalittvaksine, ta kontakt med fastlegen din.

Apekoppvaksine til prioritert gruppe

Våren 2022 ble det oppdaget et utbrudd med mpox (apekopper). Mpox smitter mellom mennesker via tett kontakt med utslett, kroppsvæsker og dråper. Seksuell kontakt er vanligste smittemåte i utbruddet. Så langt er det hovedsakelig menn som har sex med menn (MSM) som er rammet.

Vaksinen som brukes mot mpox kan gis før og etter smitte, og det antas at den kan forebygge sykdom og alvorlig sykdomsforløp. Foreløpig er det svært begrenset tilgang på vaksinen, dermed er det en streng prioritering rundt bruken av de tilgjengelige dosene. Kommunene har ansvar for vaksinasjon av sine innbyggere som oppfyller bestemte kriterier ut fra økt risiko for smitte.

Vaksinen tilbys nå til: 

  • Menn eller transpersoner som har sex med menn, OG som har risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex), OG som har hatt syfilis, gonoré eller klamydia siste 24 måneder. 
  • Menn som har sex med menn og transpersoner med risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex)

Holmestrand kommune har inngått avtale med Oslo kommune om å få satt vaksinen hos dem. Du finner kontaktinformasjon og timebestilling på Oslo kommunes nettsider

For mer informasjon les mer her på FHI sine nettsider om apekoppvaksine.

Vaksiner til voksne - generelle anbefalinger

Ikke alle vaksiner gir livsvarig beskyttelse. Vaksine mot difteri, kikhoste, tetanus og polio er anbefalt som oppfriskningsdose hvert 10. år. Dersom du ikke tidligere er grunnvaksinert med denne vaksinen eller har fått vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR), er også dette anbefalt.

Ta kontakt med fastlegen ved behov for råd eller time til vaksinering.

 Les mer her om anbefalte vaksiner for voksne på FHI sine nettsider

Artikkelliste