Idrettsråd og kulturråd

Lag og organisasjoner i Holmestrand kommune er organisert under et idrettsråd og kulturråd som er et talerør for deres interesser ovenfor kommunen.

Idrettssrådet

Leder: Chriss Myrbråten (Sande Sportsklubb)

E-post: chriss.myrbraaten@gmail.com

Nestleder: Eira Weseth  (Hof idrettslag )            

Kasserer: Hilde Næss (Holmestrand og omegn Rideklubb )                   

Styremedlemmer: Gunnar Akerholt (Hof Golfklubb), Marius Torgersen (Holmestrand og Botne skøyteklubb), Kim Ødegård (Holmestrand idrettsforening), Mats Breda (Sande Sportsklubb), Trude Tansøe (Botne Skiklubb)

Varamedlemmer: 1. Ellen Grønseth (Hof idrettslag), 2. Elise Ek Jensen (Nordre Sande IL), 3. Tellef Starberg (Gullhaug idrettslag)             

Kulturrådet

Leder: Per Arne Sæther

E-post: pasather22@gmail.com

Nestleder: Heidi Næss (Sande juniorkorps)

Styremedlemmer: Fred Nordseth (Stiftelsen Gamle Eidsfos, Foreningen Eikerns Dampskipsselskap), Steinar Sletsjø (Holmestrand Gospelkor), Tim Grov (Holmestrand Brass), Knut Svebakk-Johansen (Holmestand trekkspillklubb), Jan Kristian Hverven (Musikkens venner Sande)

Varamedlemmer: Bjørn Langfjæran (Reidvin-tunet, Holmestrand fotoklubb), Svein Steffensen (Sande musikkorps), Wenke Torunn Eriksen (Botne historielag)