Pilegrimsleden

Pilegrimsleden

Pilegrimsledene er merkede turstier basert på norsk og europeisk kulturhistorie fra middelalderen. De kan brukes av alle som ønsker å gå tur, men er spesielt tilrettelagt for lange vandringer. Pilegrimsleden gjennom Sande og Holmestrand ble nymerket høsten 2019.

Pilegrimsleden gjennom Vestfold starter i Larvik og går innom alle kommunene før den passerer fylkesgrensen mot Buskerud. Den heter Tunsbergleden og ender etter 190 kilometer ved Haslum kirke i Bærum i nord. Strekningen fra fylkesgrensen ved Skoger frem til Haslum i Bærum er klar for vandrere fra våren 2020. Ved Haslum kirke møter Tunsbergleden på Gudbrandsleden, som igjen tar vandrere videre til Trondheim. Fra Larvik er det 810 kilometer til Trondheim og 210 kilometer til Oslo.

Tunsbergleden er en del av de nasjonale pilegrimsledene, St. Olavsvegene, som går til Trondheim.

Ønsker du å legge ut på en lengre pilegrimsvandring med flere dagsetapper og overnatting kan du finne veiledning på følgende nettsider:

Pilegrimsleden - St. Olavsvegene til Trondheim

Regionalt pilegrimssenter Oslo

 

Hos pilegrimsforeninger kan du også få veiledning om vandring i Norge og i Europa:

Pilegrimsfellesskapet St. Jakob

Pilegrimsfelleskapet St. Olav

Pilegrimsfelleskapet St. Hallvard

 

Interaktivt kart over Pilegrimsleden 

Til toppen