Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Test deg  Vaksine  Nowy koronawirus

15.01.2021 14.04

Turløyper

Turløyper

I Holmestrand, Hof og Sande er det gode turmuligheter både sommer og vinter.

Blant annet finnes det merkede turløyper på Vestskauen, Østskauen, Botnemarka og Skibergfjell. På ut.no finner du en oversikt over stier og forslag til turmuligheter.

En oversikt over skiløyper og lysløyper finner du på skisporet.no. Kommunen har ingen andre oversikter over status på skiløypene.

Årskort til bommen i Kalmoveien og Guriløkka selges på Sande bibliotek. For Suluvannsveien kjøper man årskort i bommen og henter brikke på Hageland Sande ved fremvisning av kvittering fra bommen.

Til toppen