Holmestrand kulturskole

Kulturskolen er et kommunalt opplæringstilbud for barn og unge som ønsker å fordype seg i et kunstfag. Vi har tilbud innenfor fagene musikk, visuell kunst og drama-teater. Våre tilbud er åpne for elever i alderen 6-19 år. Vi har ca. 330 elever som får opplæring av 21 høyt kvalifiserte lærere på ulike disipliner.

Kulturskoleensemble med elever på slagverk, messing og treblåserinstrumter.  - Klikk for stort bildeKulturskoleensemble Kulturskolen

Om undervisningen

Kulturskolen tilbyr ukentlig undervisning innenfor fagene musikk, drama-teater og visuell kunst. Kulturskolens tilbyr hovedsakelig opplæring til barn og ungdom i alderen 6-19 år. Anbefalt nedre aldersgrense står beskrevet på de enkelte fagtilbud. Alle tilbud er åpne for barn og ungdom som er bosatt i kommunen, og det kreves ingen forkunnskaper for å begynne i kulturskolen.

Det gis undervisning både individuelt og i grupper. Tilbudene innenfor drama-teater, kulturkarusell og visuell kunst er organisert som gruppetilbud. Tilbudene innenfor musikk er hovedsakelig organisert som individuell undervisning, men det er gruppeundervisning i korps, band og musikklek.

Elever på individuelle tilbud får hovedsakelig spilletime på 20 min. Mot ekstra betaling kan spesielt interesserte elever søke om utvidet tid. 

Undervisningen følger skoleåret med hensyn til ferie og fridager, men vi avslutter undervisningen en uke før skolen til jul og sommer. 

Bilde fra en teaterforestilling med elever fra kulturskolen.  - Klikk for stort bildeTeaterforestilling Kulturskolen

Arrangementer

Det legges vekt på at elevene i kulturskolen får vist fram det de lærer. Aktiv deltakelse på konserter, utstillinger og forestillinger er derfor en viktig del av tilbudet.

Innenfor musikkfaget har vi forskjellige type konserter tilpasset elevenes nivå. For de ferskeste elevene har vi diplomkonsert. Denne arrangeres som oftest én gang per semester og vil for de fleste elevene være den første konserten i kulturskolen. Vi har huskonsert én gang hvert semester. Huskonsertene er åpne for alle kulturskolens elever. Rett før jul er det julekonserter i utvalgte kirker i kommunen, og i mars har vi Vinterrock på Biorama.

Kunstelevene har kunstutstillinger på slutten av hvert semester, og teaterelevene har som oftest en større forestilling hvert semester.

I juni har vi Sommersprell som er et stort fellesarrangement der elever på alle kulturskolens tilbud deltar.

Undervisningssteder og administrasjon

Undervisning foregår hovedsakelig på Gjøklep ungdomsskole (adr. Botne kirkevei 15, 3085 Holmestrand), Hof skole (adr. Lindsetveien 1, 3090 Hof) og kulturskolelokalet i Sande (Prestegårdsalleen 10, 3070 Sande), men også ute på enkelte barneskoler etter nærmere avtale. Kulturskolens administrasjon holder til i kulturskolelokalet i Sande, Prestegårdsalleen 10, 3070 Sande. 

Følg kulturskolen på Facebook