Holmestrand kulturskole

Holmestrand kulturskole

Undervisningstilbud ved kulturskolen - Klikk for stort bildeUndervisningstilbud ved kulturskolen Kulturskolen  

Om kulturskolen

Kulturskolen er et kommunalt opplæringstilbud for barn og unge som ønsker å fordype seg i et kunstfag. Vi har tilbud innenfor fagene musikk, visuell kunst og drama-teater.

Våre tilbud er åpne for elever i alderen 6-19 år. Vi har ca. 330 elever som får opplæring av 25 høyt kvalifiserte lærere på ulike disipliner. Undervisning foregår hovedsakelig på Gjøklep ungdomsskole, Hof kultursenter og kulturskolelokalet i Sande (“Brakka”), men også ute på enkelte barneskoler etter nærmere avtale.

Kulturskolens administrasjon holder til i kulturskolelokalet i Sande, Prestegårdsalleen 10, 3070 Sande. 


Se vår Facebook-side

 

Kulturskoleensemble i Holmestrand kulturskole - Klikk for stort bildeKulturskoleensemble i Holmestrand kulturskole Kulturskolen Om undervisningen

Kulturskolen tilbyr ukentlig undervisning innenfor fagene musikk, drama-teater og visuell kunst. Kulturskolens tilbyr hovedsakelig opplæring til barn og ungdom i alderen 6-19 år. Anbefalt nedre aldersgrense står beskrevet på det enkelte fagtilbud. Alle tilbud er åpne for barn og ungdom som er bosatt i kommunen, og det kreves ingen forkunnskaper for å begynne i kulturskolen.

Det gis undervisning både individuelt og i grupper. Tilbudene innenfor drama-teater, kulturkarusell og visuell kunst er organisert som gruppetilbud. Tilbudene innenfor musikk er hovedsakelig organisert som individuell undervisning, men det er gruppeundervisning i korps og band.

Elever på individuelle tilbud får hovedsakelig spilletime på 20 min. Mot ekstra betaling kan spesielt interesserte elever søke om utvidet tid. 

Undervisningen følger skoleåret med hensyn til ferie og fridager, men vi avslutter undervisningen en uke før skolen til jul og sommer. 

 

Teaterforestilling ved elever i Holmestrand kulturskole - Klikk for stort bildeTeaterforestilling ved elever i Holmestrand kulturskole Kulturskolen Arrangementer

Det legges vekt på at elevene i kulturskolen får vist fram det de lærer. Å delta aktivt på konserter, utstillinger og forestillinger er derfor en viktig del av tilbudet.

Innenfor musikkfaget har vi forskjellige type konserter tilpasset elevenes nivå. En til to ganger i halvåret har vi huskonserter, som er åpne for alle kulturskolens elever. Rett før jul er det julekonserter i kirkene i kommunen. I februar hvert år har vi Vinterrock på Biorama.

Vi har også et årlig fellesarrangement der elever på alle fagtilbudene deltar sammen. Dette arrangeres i slutten av april.

Til toppen